V Mestni občini Ljubljana ves čas spremljajo stanje glede epidemije koronavirusa in izvajajo ukrepe skladno z navodili Vlade RS. Do sedaj so sprejeli naslednje ukrepe, pri čemer ravnajo skrbno, odgovorno in samoiniciativno ter pazijo, da ne širijo strahu in ne ustvarjajo panike. 

Vse pozivamo, da se ukrepov skrbno držijo, saj lahko le kot skrbni posamezniki poskrbimo za preprečitev širjenja virusa.

Do sedaj sprejeti ukrepi Mestne občine Ljubljana:

➤ Skrb za najranljivejše skupine
Ob izbruhu koronavirusa in praktično zaustavljenem javnem življenju v državi smo otrokom iz socialno šibkih družin, med katerimi so nekateri z zaprtjem šol ostali brez edinega toplega obroka, ki so ga imeli, in starostnikom, ki naj ne bi zapuščali svojih stanovanj, organizirali dostavo hrane na dom.

Hrano bodo dnevno razvažali prostovoljci, vozniki Ljubljanskega javnega potniškega prometa (do 12. ure se je javilo 100 voznikov, prostovoljcev). Za šolske in vrtčevske otroke se potrebe javijo na osnovne šole ali vrtce, ki jih obiskujejo. Starostniki, ki potrebujejo dostavo živil in zdravil na dom, naj pokličejo Rdeči križ Slovenije, območno združenje Ljubljana, na telefonsko število 040 788 698, vsak dan med 8. in 16. uro.

➤ Varstvo otrok na domu
Po tem, ko je Vlada RS včeraj sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, smo ravnateljem vrtcev in osnovnih šol poslali poziv, naj med učiteljicami in učitelji ter vzgojiteljicami in vzgojitelji preverijo možnost prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni prevzeti v individualno nujno varstvo otroka.

Prav tako so vrtci in šole pozvali starše, naj sporočijo, če varstvo potrebujejo.

Do 12. ure se je odzvalo 16 staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec in bodo potrebovali varstvo, medtem ko noben starš otrok iz osnovne šole tovrstne potrebe ni sporočil.

Na poziv za prostovoljce pri varstvu otrok na domu, pa se je do 12. ure odzvalo 53 vzgojiteljic iz ljubljanskih vrtcev in 26 učiteljic/učiteljev iz ljubljanskih osnovnih šol.

➤ Delovanje tržnice
Del tržnice na prostem, kjer se prodajajo živila, in pokrita tržnica, bosta odprta, vendar s spremenjenim delovnim časom. Od jutri, 17. marca, bodo tržnice odprte od ponedeljka do sobote, od 6. do 14. ure. Prodajalci bodo oproščeni plačila najemnine za mesec marec.

➤ Lekarna Ljubljana
V Ljubljani so od 16. 3. 2020 zaprte naslednje enote Lekarne Ljubljana:

  • Lekarna Tehnološki park, Ljubljana, najbližja enota Lekarne Ljubljana: Lekarna Brdo
  • Lekarna Levstik, Ljubljana, najbližja enota Lekarne Ljubljana: Centralna lekarna

Spremenjen obratovalni čas pa imajo enote:

  • Lekarna Bavarski dvor, Ljubljana: pon.-pet.: 7.00-15.00, sob.: 8.00-13.00, nedelja in prazniki zaprto
  • Lekarna Bežigrad, Ljubljana: pon.-pet: 8.00-16.00, sobota, nedelja in prazniki zaprto

Glede na trenutne razmere se obratovalni čas posameznih enot Lekarne Ljubljana spreminja. Informacije o tem so dostopne na spletni strani www.lekarnaljubljana.si/poslovalnice.

➤ Parkirišča
Vsa parkirišča v lasti MOL so brezplačna. To velja za parkirišča (z zapornicami) in parkirna mesta ob cestiščih, za katera parkirnino plačujemo na parkomatih.
Za parkiranje v garažnih hišah ne velja.

Voznike pozivamo, da tudi v teh časih upoštevajo pravila in svoja vozila parkirajo le na označenih parkirnih mestih in ne zasedajo tista, ki so namenjena invalidom ali rezervirana. Prav tako prosimo, naj ne parkirajo na pločnikih in zelenicah.

➤ Javna podjetja
Sodelavke in sodelavci javnih podjetja Energetika Ljubljana, Voka Snaga, Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Žale skrbijo za izvajanje nujnih mestnih storitev.
Ker odvoza kosovnih odpadkov zaenkrat ne bomo izvajali, prosimo vse tiste, ki bodo na svojih vrtovih opravljali zelene odreze ali doma urejali stanovanja in pripravljali stvari za kosovni odvoz, da odpadlo vejevje in vse ostalo hranijo na svojem dvorišču, dokler ne bo mogoč odvoz. S tem bodo poskrbeli, da se ne bodo na ulicah kopičili odpadki. Posebej prosimo, da odpadkov ne odlagajo v naravi.

➤ Nepremičnine v lasti MOL
Najemniki prostorov, ki so v lasti MOL, bodo oproščeni plačila najemnine za obdobje od 15. do najmanj 31. marca 2020.

➤ Delo na gradbiščih
Izvajalce del smo pozvali, naj vsak oceni, ali bo z začetimi deli nadaljeval ali ne, pri čemer mora poskrbeti za svoje sodelavce. Naloge, za katere ocenjujejo, da so nujne, je potrebno izvajati skladno z navodili in priporočili medicinske stroke in kriznega štaba RS, brez povečanega tveganja za delavce. Pri tem naj imajo zaposleni na razpolago potrebna zaščitna sredstva (maske, rokavice, razkužila), ki jih morajo skladno s priporočili dosledno in pravilno uporabljati.

Župan Zoran Janković se ob tem zahvaljuje vsem sodelavkam in sodelavcem, ki svoje delo opravljajo bodisi na delovnih mestih ali od doma.

Zahvaljuje se tudi meščankam in meščanom Ljubljane, ki upoštevajo navodila Vlade RS in NIJZ ter ostajajo doma. S tem tudi skrbijo, da naši zdravstveni domovi v obdobju, ko pomoč potrebujejo oboleli s koronavirusom, niso dodatno obremenjeni.

Vsem skupaj želimo veliko zdravja, strpnosti in sočutja!

Vir in foto: Mestna občina Ljubljana