Članka zagotovo ni težko objaviti – kopiramo besedilo, prilepimo, dodamo naslov ter sliko in je, mar ne? Pa ni ravno tako.

Članki na spletu morajo slediti tako pravilom oblikovanja besedil (členitev na odstavke, poglavja, slovnica in pravopisna pravila, navajanje virov, ..) kot tudi pravilom spleta (oblikovanje, primerne povezave, napisi in opisi slik, velikost slik …). 

Če vas zanima kako pravilno objaviti članek, ste mladinski delavci vabljeni 11. septembra ob 10.00, v MC Vič (Tržaška cesta 85), kjer boste izvedeli:

  • kako pravilno členimo in strukturiramo članek (in zakaj)
  • vstavljanje slik in grafik – poimenovanje, dimenzija, velikost, navajanje virov, opis in napis slike
  • uporaba citatov, poudarkov, naštevanja, emojijev, naštevanje virov, povezave … in druge drobnarije
  • spletna dostopnost – kaj to je in kako poskrbimo, da so naše vsebine (bolj) dostopne
  • spletna orodja, ki zagotovo pridejo prav
Izobraževanje bo izvedla Urška Marzidovšek, sodelavka na Stičišču Središče.
 
Organizator: Mladinski center Vič v sodelovanju s Stičiščem Središče. Aktivnost sofinancirajo Urad RS za mladino, Urad za mladino MOL in Ministrstvo za javno upravo.