Na Zavodu Nefiks smo 29. junija z animatorji Viškega oratorija izvedli prvi Karierni labirint. Zaradi varnosti in upoštevanja navodil NIJZ smo vse aktivnosti izvedli na ploščadi Mladinskega centra Vič.

Udeleženci labirinta so bili mladi, stari med 15 in 20 let. Razdelili smo jih v dve skupini, kjer je ena skupina reševala naloge v labirintu, druga pa je sodelovala v dejavnostih, ki so povezane s kariernim usmerjanjem. V vseh aktivnostih so z zanimanjem sodelovali, posebej všeč pa so jim bile motivacijske misli, ki so bile razporejene po labirintu.

Kaj je karierni labirint?

Karierni labirint je priložnost za vse mlade, da na zabaven način odkrijejo svoje veščine, se bolje spoznajo in tako lažje oblikujejo svojo karierno pot. Delavnica preko različnih točk s karierno vsebino, mladim pa ponuja vpogled v nekatere pomembne sestavine, ki določajo karierno pot posameznika.

Namen Kariernega labirinta je mlade opolnomočiti na njihovi karierni poti tako da bodo seznanjeni s kjučnimi informacijami, ki jih potrebujejo za oblikovanje svoje karierne poti. Hkrati pa mladi spoznavajo sebe, svoje komptenece, lastnosti, želje in veščine.

Nekaj utrinkov iz same izvedbe

“Najbolj so mi bile všeč teme, o katerih smo razmišljali, saj se mi zdijo pomembne. Dobri so tudi citati, ki so nas motivirali.”

“Res so mi bile všeč pozitivne misli in dobri listi z nalogami, ki so nas usmerjali v razmišljanje.”

“Fizični labirint mi je bil všeč. Za vnaprej je mogoče bolje, da se dogaja v notranjih prostorih.”

Mladi so nam tudi v evalvaciji napisali, kaj bi si želeli spremeniti. Želijo si, da bi v aktivnostih, ki se dogajajo zunaj labirinta, dodali več poudarka na konkretnih primerih, za kar se bomo v nadaljevanju potrudili, saj želimo, da vsak dobi informacije, ki mu bodo pomagale pri odločanju karierne poti. Izpostavili so, da bi želeli, da so motivacijske misli zapisane v slovenščini, saj so rekli, da niso vsi vešči v angleščini.

Na splošno pa so bili vsi udeleženci zadovoljni z izvajanjem, saj so pridobili veliko novih informacij, ki jih bodo potrebovali pri gradnji svoje karierne poti.

***

Projekt Karierni labirint sofinancira Urad za mladino MOL.