Akcijo kupim kozo – oz. zbiranje sredstev za nakup koze izvajamo v podporo projektu Slovenske Karitas,
od 23. 11. 2020 in sicer bo pri MC Vič na voljo nabiralnik za prispevek,
ki ga bomo ob zaključku posredovali Slovenski Karitas.

Z nakupom koze, ki v naših razmerah ne predstavlja zelo velikega stroška (v Afriki 20€, v Albaniji 65€), hkrat pa zagotavlja večjo samooskrbo družini, ki jo dobi. Slovenska karitas skupaj z misijonarji vabi, da se kot družina odločite in kupite kozo družini v Afriki (v Centralnoafriški republiki, Ruandi, Burundiju in Madagaskarju) ali v Albaniji. Koze bodo imeli za gnojenje zemlje, meso, mleko in prirast za prodajo. S tem bodo pridelali več hrane in družinski člani ne bodo lačni. 

https://www.karitas.si/kupim-kozo/