Igralnica in učilnica za učno pomoč oz. samostojno učenje bosta v maju 2020 odprti po naslednjem urniku:

Ponedeljek: 14:30–19:00

Torek:        14:30–20:00

Sreda:       14:30–17:30

Četrtek:      14:30–17:30

Petek:        14:30–17:30

 

Navodila za obiskovalce:

  1. V MC prihajamo zdravi,
  2. nosimo zaščitno masko,
  3. ob vstopu, menjavi rekvizitov in izhodu si razkužujemo roke,
  4. ohranjamo medsebojno razdaljo vsaj 1,5m,
  5. v prostoru je lahko hkrati največ 5 oseb,
  6. v MC ne prinašamo hrane in pijače.

Dodatna varnostna navodila:

  1. Z rokami se ne dotikamo obraza, še posebej ust, nosu ali oči,
  2. skladno z navodili mladinskega delavca si nadenemo rokavice,
  3. v mladinski center ne prinašamo hrane ali pijače,
  4. uporabljamo le igrala, katerih uporaba je dovolj varna.

 

Za učno pomoč in učenje je potrebna predhodna najava prek e-pošte: mc.vic@nefiks.si.

Mladi z željo po druženju v skupini do 5 oseb rezervirajte igralnico prek e-pošte mc.vic@nefiks.si. Najavljene skupine imajo prednost.

 

DOBRODOŠLI V MLADINSKEM CENTRU NA VIČU!