Mladinsko središče Vič v sodelovanju z Ekologi brez meja v soboto, 6. aprila, prirejajo dogodek Izberi si kos, za nov videz, za katerega so rabljena oblačila zbirali kar dva meseca. Oblačila bodo vsem obiskovalcem na voljo brezplačno, preostanek pa bo po dogodku predan Kraljem ulice, kjer bodo poskrbeli za njihovo nadaljnjo uporabo. 


Akcijo v okviru Dan za spremembe – odpravimo diskriminacijo pripravljajo z željo osveščati otroke in mladostnike in širšo lokalno skupnost o pomenu kroženja oblačil in skrbi za okolje ter pomagati mladostnikom preseči prepričanje, da je za urejen videz nujno potrebno veliko denarja.

Vir: FB Slovenska filantropija