Dobrodošli v Mladinskem centru Vič

Mladinski center Vič je organizirano funkcionalno središče za mlade, kjer se izvaja mladinsko delo, ki je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje vseh dejavnosti temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve. Odprt je za vse mlade iz lokalnega okolja na Viču in širše.

V Mladinskem centru Vič sta svoje moči združila enota Antonovega doma na Viču in Zavod Nefiks. Antonov dom v sodelovanje prinaša tradicijo participacije lokalne mladine, povezanost in vpetost v lokalno okolje, Zavod Nefiks pa preizkušeno metodologijo mladinskega dela, ki sloni na beleženju neformalnega znanja in kariernem razvoju mladih.  Delovanje Mladinskega centra Vič podpira Urad za mladino MOL. Mladinski center Vič je tudi vključen v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana.

Aktivnost MC Vič

Dnevni mladinski center

Mladi imajo možnost prihajati v mladinski center v času odprtosti le tega, pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. Na izbiro imajo udeležbo v  organiziranih aktivnostih, svetovanje ali pa kreativno preživljanje prostega časa, ki ga načrtujejo sami.

Krepitev vseživljenjskih kompetenc skozi neformalno učenje

Mladi imajo možnost vključevanja v delavnice za izvajalce aktivnosti, kakor tudi v vse druge organizirane aktivnosti. Ključno pri tem je, da lahko sodelujejo tako kot udeleženci, kakor tudi kot izvajalci, s čimer bodo krepijo svoje visoko prenosljive kompetence, ki jim bodo koristile na trgu dela in tudi sicer v življenju.

Informiranje

Mladi tako v mladinskem centru, kakor tudi z obvestilnikom dobivajo relevantne in redne informacije s področja možnosti njihovega udejstvovanja in razvoja kompetenc.

Aktivna participacija in prostovoljstvo

Mladi se imajo možnost vključevati v vse aktivnosti MC-ja, prav tako imajo možnost osnovati nove aktivnosti. Na tak način soustvarjajo mladinski center, pa tudi njegov program.

Mobilnost in mednarodno sodelovanje

Mlade vključujemo v mednarodni klub, prav tako pa jim omogočamo sodelovanje na izmenjavah in treningih Erasmus+.

Razvoj ustvarjalnosti

Infrastruktura mladim omogoča samostojno delovanje, razvoj ustvarjalnosti na mladinskih področjih. Kadar to želijo, lahko sami ali z našo pomočjo v lokalnem okolju poiščejo mentorje za različne, njim pomembne aktivnosti.