Mladinski center Vič je del Mreže mladinskih centrov Ljubljana

Poslanstvo Mreže mladinskih centrov Ljubljana je

Mladim v Ljubljani zagotoviti okolje, kjer lahko najdejo tisto, v čemer so dobri in se zavedo svoje moči.

Kar Mreža počne tako, da:
– povezuje mladinske centre v Ljubljani in podpira njihovo delovanje,
– ozavešča o mladinskih centrih in priložnostih za mlade v Ljubljani,
– je z raznoliko vsebino in načinom dela zgled vsem, ki se povezujejo v dobro mesta,
– gradi mostove med formalnim in neformalnim izobraževanjem,
– organizira in izvaja usposabljanja za mladinske delavce ter
– je glas mladih in kredibilen sogovornik odločevalcem v mestu ter širše.

Vrednote Mreže, ki jih živimo vsi njeni člani:
– soustvarjanje,
– solidarnost,
– spoštovanje,
– pristnost,
– osebnostni in strokovni razvoj.

Slogan Mreže mladinskih centrov je »Mladim prijateljstvo, mestu navdih.«