Kakšna je razlika med formalnim in neformalnim znanjem? Kaj pridobim v procesu obojega in kako lahko neformalno pridobljeno znanje dokažem kot enakovredno formalnemu?

Najbolje bo, da članek otvorimo kar z definicijo obojega. Prvo, formalno učenje poteka v organiziranem in strukturiranem okolju in je hkrati tudi tisto, ki naj bi nas pripeljalo do formalno potrjenih rezultatov (spričevalo, diploma, stopnja izobrazbe in podobno). Na drugi strani pa je neformalno znanje tisto, ki je namenjeno zgolj zadostitvi interesov posameznikov in razvoju novih kompetenc. Gre se torej za pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje znanja, poteka pa povsod, kjer imajo ljudje potrebe, motivacijo in priložnost za učenje.

Neformalno učenje se največkrat izvaja zunaj formalnih učnih okolij, vendar vselej znotraj nekega organizacijskega okvira. Načeloma so to različne neprofitne organizacije in podjetja, lahko pa tudi lokalne skupnosti in državne institucije. Kot primer neformalnega izobraževanja bi lahko našteli različne tečaje (jezikovne, izobraževalne, poslovne), društva (kulturna, športna, debatna), športne klube, bralne skupine, ljubiteljske zbore in orkestre, prostovoljstva in podobno.

Na nivoju Evropske unije se trenutno odvija intenziven proces razvoja vrednotenja neformalnega učenja. Z dobrim sistemom vrednotenja bi namreč izboljšali primerljivost neformalnega znanja s formalnim. Na primer – v določenih primerih bi dejstvo, da ste bili vodja tabornikov pretehtalo to, da ste opravili diplomo iz X fakultete. Če torej sklepamo, bi vrednotenje formalnega in neformalnega znanja po istem ”kreditnem sistemu” lahko pomenilo ključno motivacijo mladim, da se odločajo za različne dejavnosti s področja njihovih interesov.

Posamezniki lahko svoja že pridobljena neformalna znanja in izkušnje sicer beležijo v svojem življenjepisu. Obstaja pa tudi drugi, bolj formalni način, in sicer je to orodje za beleženje neformalnih znanj in izkušenj – indeks Nefiks, ki so ga ob pomoči Urada RS za mladino razvili v Mladinskem cehu. Gre za knjižico v katero posameznik zbira zapise o vseh neformalnih izobraževanjih in usposabljanjih, kot so delo na projektih, študentska dela, tečaji, seminarji, tabori, prostovoljno delo, izkušnje v tujini in podobno. Več o informacij in navodila za izdelavo lastne knjižice najdeš na spletni strani Zavoda Nefiks👉🏼 https://nefiks.si/

Indeks Nefiks pa je le eno izmed orodij, na katerem lahko beležiš svoje neformalne kompetence. Podobna, a vendar različna orodja uporabljajo tudi druge organizacije. Ker pa se pomena beleženja neformalnega znanja zavedajo prav vse izmed njih, so na začetku leta v okviru projekta Nefiks karierne rešitve združile moči in ustanovile spletni portal👉🏼www.beleži.si. Glavni namen le-tega je promocija priznavanja, prepoznavanja in beleženja znanj, veščin in kompetenc med mladimi, njihovimi starši, delodajalci in v širši javnosti.

Te o “novopečenem” portalu zanima še več? Preberi si naš naslednji članek🤓🙌🏼

Viri: