Na Mladinskem svetu Slovenije smo pričeli z izvajanjem projekta PreseNEETi se, s katerim želimo opolnomočiti in socialno aktivirati osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) na trg dela in v družbeno okolje.Vzpostavili bomo podporne storitve za prikrajšane skupine mladih ter jih opolnomočili do te mere, da se bodo aktivno vključili na trg dela v obliki prostovoljstva ali zaposlitve in da se bodo aktivno vključili v lokalno skupnost. Preko individualnega svetovanja in sistema mentorstva pa jim bomo nudili pomoč pri premagovanju ovir in osebnih stisk.

V projekt bomo vključili 30 oseb NEET starih med 15 in 29 let. Prosila bi vas, da v kolikor v vaših lokalnih okolij poznate take osebe, da jim posredujete spodnji letak oziroma jih nagovorite, da se pridružijo projektu. Lahko nam tudi zaupate njihov email in jih bomo kontaktirali sami.

Za potrebe razvoja sistema svetovanja bomo z mladimi najprej naredili fokusne intervjuje, ki bodo potekali konec julija, zato bi nabor oseb potrebovali do 15.7.2022.

Prijava na: info@mss.si do 15.7.2022.