Popoldanski s.p. je pogovorni izraz, s katerim označujemo fizično osebo oziroma samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost. Ena izmed ključnih stvari pri popoldanskem podjetništvu je, da prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan iz drugega naslova.

Razlike med pravim in popoldanskim s.p.

Pravni status navadnega s.p. in popoldanskega s.p. je enak. Prav tako so enake dolžnosti in pravice. Razlika je le pri plačilu prispevkov za socialno varnost, ki so pri popoldanskem s.p. bistveno nižji.

Za koga je primeren popoldanski s.p.?

Popoldanski s.p, ki ga lahko opišemo kot dopolnilna dejavnost oziroma postranski poklic, lahko odpre le oseba, ki je že redno zaposlena za polni delavni čas, torej 40 ur na teden. Ta vrsta dejavnosti je torej primerna le za tiste posameznike, ki imajo plačilo prispevkov za socialno varnost zagotovljeno preko zaposlitve v drugem podjetju.

Popoldanski s.p. po navadi odprejo tisti, ki jim delo v redni službi ne zadostuje, bodisi zaradi premajhnega zaslužka bodisi zaradi želje po lastnem ustvarjanju. Zaradi relativno nizkih stroškov je ta oblika podjetja lahko dober poligon za podjetniško udejstvovanje.

Prispevki za popoldanski s.p.

Popoldanski s.p. mora biti sicer obvezno zavarovan za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki bi lahko bile posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti.

Plačevati mora torej prispevek za zdravstveno zavarovanje in pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skupaj mesečno plačuje cca 70 evrov.

Kdo ne more biti nosilec popoldanskega s.p.?

Popoldanskega s.p. ne morejo odpreti študentje in upokojenci. Posebna oblika popoldanskega s.p. namenjena študentom je sicer obstajala, vendar je bila 1.1.2013 ukinjena. Nosilec popoldanskega s.p. ne more biti niti oseba, ki je zaposlena za krajši delovni čas, oziroma mora ta v nasprotnem primeru plačevati prispevke do polne delovne obveznosti.

Kakšne dejavnosti lahko registriramo kot popoldanski s.p.?

Med pogostimi dejavnostmi, ki se opravljajo kot dopolnilna dejavnost ali popoldanski s.p. so lahko na primer poslovna svetovanja, masaže, kozmetične storitve, spletna trgovina, pridelovanje hrane, športne dejavnost itd.

Kje lahko ustanovim popoldanski s.p.?

Popoldanski s.p. ustavimo na isti način, kakor navadni s.p. in sicer na eni izmed točki VEM (več o registraciji navadnega s.p. si lahko preberete v enem izmed naših preteklih člankov). Postopek registracije je hiter, brezplačen, hkrati pa poteka pod vodstvom izkušenih podjetniških svetovalcev.

To je vse, kar potrebujete za začetek lastnega popoldanskega s.p. In seveda službo za polni delovni čas. Še ne veste kako do nje? Vabimo vas, da sledite našim objavam in ujamete delavnice, ki ti bodo pomagale do vaše prve ali pa naslednje, boljše zaposlitve.

Viri: