Z letošnjim marcem smo obeležili že eno leto epidemije covid-19, ki je s pripadajočimi ukrepi največje posledice pustila na najranljivejših skupinah. Med te spada tudi populacija osnovnošolskih učencev, ki se šola v nepredvidljivih razmerah in neenakih okoliščinah, zaradi katerih se razlike v pridobljenem znanju med učenci povečujejo. S tem se pojavlja tudi večja potreba po individualni učni pomoči zanje (učno pomoč trenutno potrebuje vsaj 40 učencev  z ene od okoliških osnovnih šol). 
 
Pojavila se je potreba po večjem številu prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni nuditi učno pomoč preko digitalnih platform (Zoom ali Discord), kjer bi se tedensko srečevali z osnovnošolci in jim pomagali z premagovanjem učnih težav. Zaželjeno je, da je prostovoljec_ka pripravljena sodelovati dlje časa (vsaj do konca šolskega leta) in lahko nudenju učne pomoči nameni vsaj 1 uro tedensko. Pred začetkom prostovoljnega dela bi se z vami srečali preko Zooma in dogovorili o sodelovanju.
S prostovoljcem se sklene dogovor o prostovoljstvu in delo se lahko prične, ko uredimo formalnosti. 
 
Kaj lahko prostovoljcu nudi MC Vič? 
– sprotno spremljanje vašega prostovoljnega dela z namenom zagotavljanja podpore prostovoljcu (ves čas smo dosegljivi preko e-pošte in telefona); 
– vpis pridobljenih kompetenc; 
– pomoč pri vzpostavljanju stika z osnovno šolo in učenci;
– podporo pri uporabo digitalnih orodij pri delu z mladimi; 
– mesečne mentorske sestanke, kjer se povežete z drugimi aktivnimi prostovoljci in delite svoje izkušnje. 
 
Če se v pozivu prepoznate, nam to prosim sporočite v spodnjem obrazcu: