PiNA je samo v lanskem letu s svojimi aktivnostmi podprla preko 3000 mladih. V letu 2023 bo s projektom Chlaydoscope vključila deset mladih v program inovativnega mentorstva in neformalnega izobraževanja, kjer si bodo pridobili kompetence za skupnostno mladinsko vodenje.

V sklopu projekta Chlaydoscope smo namreč oblikovali kompetenčni profil za vodjo mladinske skupnosti in razvili paket usposabljanj za voditelje mladinskih skupnosti.

Zakaj sodelovati?

Izbrani mladi boste pridobili kompetence, ki jih potrebuje uspešen mladinski voditelj ter konkretno teoretično znanje, metode in orodja za učinkovito podporo, spodbujanje in omogočanje sodelovanja mladih v svojem okolju, ki jih boste lahko neposredno uporabili pri svojem delovanju.

Več informacij o delavnicah in usposabljanju ter načinu prijave:
https://www.chlaydoscope.eu/leader-in-your-community-open-call-for/

Več o projektu: https://www.chlaydoscope.eu/#partners.