O izmenjavi:
V jedru te izmenjave je dinamičen zelen projekt, ki udeležencem omogoča, da prevzamejo vodilno vlogo pri izvajanju okolju prijaznih pobud. Od vodenja kampanj ozaveščanja do spodbujanja trajnosti in ekološke odgovornosti se bodo udeleženci vključevali v raznolike, praktične izkušnje.

Program je skrbno zasnovan za vzbujanje občutka osebne odgovornosti, izzivajoče udeležence, da koordinirajo zelene dejavnosti, učinkovito upravljajo z viri in spodbujajo timsko delo. Ta izkušnja jih opolnomoči s spretnostmi in samozavestjo, potrebnimi za učinkovito vodenje v njihovih skupnostih.

Kot del kulturne izmenjave bodo udeleženci delili ne le svoje tradicije in kulturne prakse, temveč se bodo tudi poglobili v zelene in trajnostne prakse v njihovih državah. Ta izmenjava spodbuja medsebojno razumevanje in poudarja pomen sprejemanja raznolikosti v zasledovanju skupnih ciljev.

Ta projekt, ki ga vodi Klub športnega društva Beniaminek 03, je posebej usmerjen v vključevanje, poudarjajoč vključenost mladih udeležencev skozi zelene dejavnosti in vodenje.

Udeleženci bodo predstavili tradicionalne plese starejšim članom skupnosti, spodbujajoč medgeneracijske povezave. Prevzeli bodo tudi vlogo učiteljev, deljenje znanja o trajnostnih praksah s starejšo generacijo. Skozi to 10-dnevno dogodivščino aktivno promoviramo vrednote in priložnosti programa Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote. Udeleženci pridobivajo vpogled v to, kako lahko ti programi spremenijo življenje, odpirajo nove horizonte za osebni in skupnostni razvoj.

Pridružite se nam na potovanju, kjer se odgovornost sreča z zelenimi dejanji, različne tradicije pa se združijo v imenu trajnosti, pri čemer nastajajo mladi voditelji, opremljeni za trajen vpliv na svet. To je vaša priložnost, da stopite naprej in postanete gonilna sila pozitivnih sprememb!

Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani Agencije za promocijo gibalnih aktivnosti

Vir: APGA