Tridnevno izobraževanje inPlaninec je namenjeno vsem, ki jih delo z invalidi/OPP zanima in veseli. Program usmerja pri začetnih korakih s planinci invalidi in osebami s posebnimi potrebami (OPP).

 Za tiste, ki že delajo z invalidi/OPP pa nudi nadgradnjo izkušenj in izmenjavo dobrih praks. Dva dneva sta namenja teoriji, tretji dan pa praktičnemu pohodu. Izobraževanje bo potekalo v planinskem domu na Ušte-Žerenk nad Moravčami, 24−26. marec 2023 in obsega 34 pedagoških ur.

Namen izobraževanja je usposobiti strokovni kader za vključevanje raznolikosti v dejavnosti.

Odbor inPlaninec je organiizator izobraževanja in skrbi za podporno okolje, da invalidi/OPP lahko doživijo naravo, gore in utrip planinstva. S soustvarjanjem inovativno pristopa k odpiranju vrat razumevanja drugačnosti in različnosti. Širi idejo, da lahko vsak prispeva svoj delček k raznolikosti in pestrosti pohodništva. Izobraževanje inPlanninev je za vse, ki želijo nadgraditi svoje znanje in izkušnje. Izobraževanje bo potekalo v Planinski dom na Uštah – Žerenku nad Moravčami s pričetkom v petek, 24. marec, ob 9. uri in bo trajalo do nedelje, 26. marec do 14. ure.

Program usposabljanja zajema 34 pedagoških ur:

  • 29 pedagoških ur zanimivih strokovnih, interaktivnih predavanj,
  • strokovni predavatelji, ki imajo stik s prakso,
  • okrogla miza izmenjave dobrih praks,
  • inkluzijski pohod – z roko v roki s prakso,
  • 3 dni gostoljubja na Uštah-Žerenku,
  • potrdilo o prisotnosti.

Izobraževanje je vpisano v sistem KATIS – katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji, ki je dostopen na povezavi tukaj in je vreden 1,5 točke. Je verificiran in točkovan program stalnega strokovnega usposabljanja s strani Socialne zbornice Slovenije za strokovne delavce in strokovne sodelavce na področju socialnega varstva in je vreden 2 točki.

Prijavo pošljite na priloženi prijavnici na elektronski naslov inPlaninec@pzs.si ali na naslov Planinska zveza Slovenije, p.p. 214, Ob železnici 30a, 1001 Ljubljana. Omejeno število prostih mest (25). Soudeležba znaša 70 €. Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu inPlaninec@pzs.si.

Namen usposabljanja je opremiti slušatelje z znanjem, veščinami in naravnanostjo, da bodo na osnovi inkluzije invalida/OPP kvalitetno vodili. Program bo pomagal pri začetnih korakih z inPlaninci, za tiste, ki že delajo z invalidi/OPP pa nadgradnjo izkušenj in izmenjavo dobrih praks. Dva dneva sta namenja teoriji, tretji dan pa praktičnemu pohodu.

Kompetence in znanja, ki jih posameznik razvijajo na usposabljanju:

  • Socialne kompetence – medsebojno razumevanje, lastne sposobnosti, osebnostne kompetence, samozavest in osebna integriteta, pristope k izbiri prilagoditev za posameznika z invalidnostjo/OPP, invalida/OPP ne videti kot njegovo invalidnost/PP, ampak kot osebo, ki ima svoj cilj in voljo, da ga doseže, izmenjava dobrih praks ter tistih, ki jih ni za ponoviti, krepiti vztrajnost in trud, voditi skupino po načelih inkluzije (ne le navidezne), ko je skupina enotna in povezana, medsebojne kompetence, kompetence vodenja nehomogene skupine, zakladnica lastnih izkušenj.
  • Pohodništvo, organizacija in delo z invalidi/OPP je prepleteno z obširnim znanjem in sposobnostmi na mnogo področjih. Udeleženci usposabljanja bodo pridobili še dodatno in specifično znanje o inkluziji, o medsebojnih razlikah, ki jih lahko uporabijo kot prednost skupine, o pristopih in metodah dela. Znali bodo poiskati prednosti, tisto, kar inPlaninci zmorejo in smejo, tisto pozitivno, v čemer je posameznik lahko uspešen in na ta način doživi zadovoljstvo skozi napor, ki je osnova za občutek sreče, za občutek trajne sreče.

Izkušnja biti drugačen in biti z drugačnimi, biti enak med drugačnimi, z invalidi/OPP in neinvalidi bogati vse v skupini, saj z razumevanjem, sprejemanjem in spoznavanjem invalidov mnogo bolje razumemo sebe, se lažje sprejemamo in spoznavamo. Družba, ki prepozna invalide/OPP kot kompetentne, je boljša, razumevajoča družba in družbeno odgovorna, predvsem pa dobi posameznik »naziv« ČLOVEK!

Vir: https://www.pzs.si/novice.php?pid=16172