Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vabi na posvet »Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?«, na katerem bodo predstavili ugotovitve projekta Sveta Evrope za oceno participacije otrok v državah članicah.

Raven participacije otrok v Sloveniji ocenjujemo z desetimi kazalniki, ki so jih oblikovali strokovnjaki Sveta Evrope. 

Na posvetu bodo poleg predstavitev ključnih ugotovitev projekta skupaj z razpravljavci/-kami na okroglih mizah in udeleženci-/kami dodatno osvetliti kontekst participacije otrok v Sloveniji, dobre prakse na tem področju ter različne izkušnje deležnikov. Posvet bo potekal v Hiši Evropske unije, dne 16. 3. 2020 od 10:00 do 14:00.

Prijave na posvet zbirajo na spletnem naslovu https://irssv.1ka.si/a/125104 do 12. 3. 2020.