V času letošnjih zimskih šolskih počitnic bomo pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z našimi mentorji in zunanjim sodelavci izvedli že pete Zotkine dneve odprtih vrat.

Z Zotkinimi dnevi odprtih vrat želimo mladim, ki so željni novega znanja in ki hočejo več, kot jim ponujajo šolske klopi, ponuditi možnosti za pridobivanje dodatnega znanja in razvijanje različnih sposobnosti.  Tako bomo v dveh identičnih sklopih med obema tednoma počitnic, 21. in 22. februarja ter 28. februarja in 1. marca, za otroke in mlade pripravili šest predavanj in delavnic s področja znanosti, naravoslovja in tehnike. Udeležba na vseh aktivnostih je brezplačna, vendar so potrebne prijave za posamezna predavanja oziroma delavnice. Vsekakor ste vabljeni tudi učitelji in mentorji ter kdorkoli, ki vas zanima znanost, naravoslovje in tehnika. Še posebej ste na predavanje Raziskovalne naloge – na kaj moramo biti pozorni, vabljeni mentorji raziskovalnih nalog.

Več informacij in podroben urnik predavanj in delavnic med zimskimi počitnicami se nahaja tukaj.

O Zvezi za tehnično kulturo Slovenije
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je nevladna in neprofitna organizacija z več kot 70-letno tradicijo dela z otroki in mladino na področju znanosti, naravoslovja in tehnike. Zveza je imela pomembno pionirsko vlogo pri uvajanju sodobne računalniške informatike v različne segmente slovenske družbe. Deluje na različnih področjih tehnike, kot so elektronika, robotika, konstruktorstvo in tehnologije obdelave materialov, ter na področju kemije, biologije, modelarstva in kmetijstva. Prizadeva si za dvig priljubljenosti znanosti in tehnike med otroki in mladimi ter za spodbujanje in razvijanje njihove ustvarjalnosti, inovativnosti in raziskovalnega duha.

Program ZOTKS sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Urad Republike Slovenije za mladino in drugi. Več informacij o organizaciji se nahaja na www.zotks.si.