David Paulič, študent Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru nas je prosil za pomoč pri izvedbi raziskave, ki jo potrebuje za diplomsko nalogo.

Diplomsko nalogo piše na temo mladinskih organizacij in odklonskega vedenja mladih.

Natančneje preučuje zadovoljstvo s članstvom v mladinski organizaciji in prisotnost nekaterih, za družbo manj sprejemljivih vedenj.

Ker so tovrstne naloge zelo pomembne za kvalitetno delovanje mladinskih organizacij vas vse, ki ste stari med 11 in 20 let prosimo, da si vzamete 5 minut in odgovorite na vprašanja v raziskavi.

Anketa je dostopna na https://www.1ka.si/a/284803