Mladi zmaji smo se po tehtnem premisleku odločili, da ponovimo in okrepimo razpis za delovno mesto področje (mobilnega) psihosocialnega svetovanja.

Upoštevali smo povratno informacijo o decembrskem neugodnem času in prekratkem roku za prijavo. Tako je od 21.1. do 7. 2. 2022 v teku razpis za 2 prosti delovni mesti psihosocialnih svetovalcev – 1 za nedoločen in 1 za določen čas 1 leta, ki bosta pomagala nadaljevati razvoj programa psihosocialne podpore, ki smo jo pričeli pisati leta 2019. 

Pri kandidatih je zaželjeno:

  • dobro poznavanje akterjev na področju  psihosocialnega svetovanja,
  • izkušnje na področju organizacije strokovnih izobraževanj in dogodkov;
  • poznavanje mladinskega sektorja;
  • izkušnje s pripravo razpisne dokumentacije  in prijav na razpise;
  • pogum pri uporabi digitalnih platform (Discord, Zoom, družbena omrežja).

Več na: https://www.mladizmaji.si/2022/01/20/iscemo-okrepitve-razpisujemo-2-delovni-mesti/