Na PiNI že vrsto let uspešno izvajamo številne projekte prostovoljstva. Od leta 2010 smo v okviru programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota v tujino poslali in v Sloveniji gostili že več kot 100 prostovoljcev iz vsega sveta. Poleg omenjenega si prizadevamo za povečanje prepoznavnosti in informiranje o projektih prostovoljstva ter projektih učne mobilnosti za mlade v Obalno-kraški regiji, pa tudi za širjenje mreže lokalnih organizacij, ki bi v regiji gostile prostovoljce. Trenutno v naši koordinaciji prostovoljske priložnosti ponujajo še Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, Mladinski EPI center Piran in dnevni center ŠENT Koper.

Z letošnjim letom bomo ponovno izvedli nacionalno prostovoljsko aktivnost in s tem eni mladi osebi iz Slovenije ponudili prostovoljsko izkušnjo na PiNI.

Začetek aktivnosti: 1. april 2023 (oz. po dogovoru)

Trajanje: 12 mesecev

Kraj izvedbe: Koper (delo bo potekalo v naših prostorih na Gortanovem trgu 15)

OPIS DELA IN NALOG 

Vloga izbrane osebe bo sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi načrta prostovoljskih aktivnosti PiNE, katerih namen bo spodbujati aktivno evropsko državljanstvo mladih, krepiti dialog med tujimi prostovoljci in lokalnimi mladimi ter lokalni organizacijami, preko organizacije raznih dogodkov naslavljati okoljske teme in zagotoviti vidnost programa ter aktivnosti prostovoljcev v lokalnem okolju.

Nekatere naloge:

 • načrtovanje in organizacija dogodkov mreženja, promocije, ozaveščanja in informiranja,
 • sodelovanje pri pripravi komunikacijskih kampanj,
 • sodelovanje pri strateškem načrtovanju aktivnosti,
 • iskanje sinergij z aktivnostmi partnerskih gostiteljskih organizacij,
 • pomoč pri koordinaciji skupinskih akcij prostovoljcev in partnerskih gostiteljskih organizacij,
 • sodelovanje pri pripravi ‘brandinga’ projekta in aktivnostih zagotavljanja vidnosti načrtovanih aktivnosti (na primer na način ‘Instagram takeoverja’ ipd.).

Udeleženci bodo sodelovali pri dnevnih aktivnostih PiNE, in sicer šest ur na dan od ponedeljka do petka.

Oseba bo vključena na več ravneh (strateško načrtovanje, izvedba (logistika), komuniciranje, vsebinska priprava). Ponuditi želimo aktivno soustvarjanje in prostor za izražanje svoje kreativnosti ter inovativnost pri izvajanju aktivnosti.

KAKO VEŠ, DA SI PRAVA OSEBA ZA NAS?

Iščemo kandidata_ko, ki ima:

 • željo po razvoju kompetenc projektnega dela,
 • interes po spoznavanju mladinskega dela,
 • sposobnost prilagajanja različnim vrstam nalog,
 • željo po razvoju svojih komunikacijskih in medosebnih veščin,
 • željo po razvoju svojih organizacijskih kompetenc,
 • interes za okoljska vprašanja,
 • motivacijo za spoznavanje ljudi iz celega sveta,
 • motivacijo za koordiniranje mednarodnih skupin.

Pridobil_a boš celostno izkušnjo delovanja v nevladni organizaciji, ki zajema več vidikov, od projektnega vodenja, strateškega načrtovanja, komuniciranja, razširjanja projektnih rezultatov, networkinga, trenerskega dela ipd. 

Nekatere kompetence, ki jih pridobiš z izkušnjo:

 • projektno vodenje,
 • organizacija dogodkov,
 • načrtovanje projektov,
 • vodenje in upravljanje skupnosti,
 • mreženje,
 • fasilitacija dogodkov,
 • analiziranje potreb in načrtovanje aktivnosti na podlagi analize potreb,
 • priprava makro in mikro načrtov dogodkov za skupnost,
 • spoznavanje metodologij, ki povezujejo skupnost.

POSEBNI POGOJ
Prijavite se lahko vsi, stari od 18 do 30 let, s stalnim prebivališčem izven Obalno-kraške regije. Prednost pri izboru bodo imeli mladi z manj priložnostmi (npr. brezposelni, mladi iz oddaljenih ali podeželskih območij, mladi, ki pripadajo narodnostni ali etnični manjšini ipd.).

V času trajanja prostovoljske aktivnosti bo za prostovoljca_ko zagotovljena nastanitev, zdravstveno zavarovanje, žepnina (4 eur/dan) in dodatek za prehrano (8 eur/dan). 

POSTOPEK PRIJAVE
Za prijavo izpolnite spletni obrazec na tej povezavi, najkasneje do 7. februarja 2023. 

Izbor bo dvofazen. Na podlagi pregleda prijav bomo izbrano število kandidatov oziroma kandidatk povabili na osebni pogovor. 

 

Za dodatna vprašanja se obrnite na strokovno sodelavko Jasno Ratoša, na e-naslov jasna.ratosa@pina.si.

Vir: Pina