Skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si je namenjena medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo, namenjena osnovnošolcem in srednješolcem pri pridobivanju pomoči in razlage učne snovi.

Trenutna situacija je precej nenavadna, hkrati pa morajo šolske obveznosti potekati dalje. Tako mladim na portalu razlagamo.si omogočajo pomoč pri učenju na daljavo. Njihovo delovanje je razdeljeno v tri sklope.

POGOVORI – Individualen pogovor med učencem in učiteljem, kjer se bodo reševali manjši problemi, učitelj pa bo učence po potrebi usmeril v Portal zbranih gradiv. 

GRADIVA – RAZLAGE – Tukaj so zbrana gradiva, naloge in razlage učne snovi, namenja samostojnemu delu.

DOGOVORI koordinator – učitelj – V kolikor želiš sodelovati in pomagati, se lahko na tem mestu vključiš kot razlagalec snovi in nudiš pomoč osnovnošolcem in srednješolcem.