Evropska komisija prosi mlade med 15 in 29 let, da rešijo anketo o Strategiji EU za mlade.

***

Ste stari med 15 do 29 let? Zanima nas vaše mnenje o nekaterih vidikih Strategije EU za mlade 2019–2027.

Cilj strategije je mlade spodbuditi k sodelovanju v demokratičnem življenju, podpirati njihovo družbeno in državljansko udejstvovanje ter vsem mladim zagotoviti pogoje za aktivno udeležbo v družbi.

Vaše odgovore bomo vključili v naslednje poročilo EU o mladih. Omogočili nam bodo boljšo predstavo o mnenju mladih in o tem, kako jim lahko omogočimo večji vpliv pri oblikovanju politik EU.

Spletna anketa je na voljo do 30. junija: EUSurvey – Survey (europa.eu) Na voljo je v vseh jezikih EU. 

Če imate dodatna vprašanja ali tehnične težave se obrnite na: EAC-YOUTH@ec.europa.eu

Vir: Evropska komisija