Tehnološki razvoj sodobne družbe prinaša nove priložnosti za napredek, a ustvarja tudi nova tveganja. Koncentracije ljudi, nevarnih kemikalij, energije, informacij in drugih pomembnih dejavnikov se povečujejo, zaradi česar so ob nezgodah posledice lahko bistveno hujše, kot so bile v preteklosti. S tem področjem se ukvarja tehniška varnost, ki vključuje poklicno, procesno in požarno varnost ter varstvo okolja. Če te zanima, kakšno je delo inženirjev tehniške varnosti in zakaj je to zelo obetaven poklic, beri dalje.

S čim se ukvarjajo inženirji tehniške varnosti?
Živimo v času hitrega napredka in neprestane uporabe novih postopkov, materialov, orodij in snovi, ki v delovne procese prinašajo nova tveganja. Povečana je tudi vpeljava digitalizacije in robotizacije. Inženirji tehniške varnosti se ukvarjajo s prepoznavanjem nevarnosti in določanjem ukrepov za varno in zdravo delovno okolje. Z zagotavljanjem primernega delovnega okolja lahko preprečijo bolezni ali nezgode, ki izhajajo iz razmer na delovnem mestu. Na tak način pomembno prispevajo k zmanjšanju absentizma in dolgotrajnih bolniških odsotnosti, kar je v interesu tako podjetij kot tudi države.

Študijski program Tehniška varnost
V Sloveniji od leta 2009 obstaja univerzitetni študijski program Tehniška varnost, ki ga izvajajo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT). Program je zaradi svoje interdisciplinarnosti – združuje namreč poklicno, procesno in požarno varnost ter varstvo okolja – edinstven na svetu. Od leta 2011 se študenti lahko odločijo za nadaljevanje študija na magistrskem študijskem programu Tehniška varnost. Vsebine študija povezujejo teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami, kar študentom omogoča, da se že v času študija spopadejo z realnimi izzivi v industrijski praksi.

 

Pomanjkanje inženirjev tehniške varnosti
V Sloveniji po nekaterih ocenah trenutno primanjkuje okrog 600 inženirjev tehniške varnosti. Vsak pravni subjekt v državi (podjetja, izobraževalne ustanove in druge institucije) mora namreč v skladu z zakonodajo zagotavljati varno in zdravo delo ter požarno varnost. To predstavlja dobro priložnost za diplomante študijskega programa Tehniška varnost, da s svojim znanjem, izkušnjami in veščinami prispevajo k izboljšanju varnosti in učinkovitosti v različnih sektorjih družbe. Perspektiva zaposlitve je široka in raznolika, saj se diplomanti zaposlujejo v malih, srednjih in velikih podjetjih, kot so med drugimi Krka, Novartis, SIJ Acroni Jesenice, Hella, Telekom Slovenije, Akrapovič, Ljubljanske mlekarne, Beti: Tekstilna industrija, pa tudi v državni upravi, inšpekcijskih službah, poklicnih gasilskih brigadah in drugod.

Kakšen je delovni dan inženirjev za tehnično varnost?
Delovniki strokovnih delavcev za področje varnosti in zdravja so zelo raznoliki. Vsak dan prinaša nove naloge, ki so običajno načrtovane, obveznosti pa se lahko spremenijo, če pride do nezgodnega dogodka. Za dvig ravni varnostne kulture na vsakem delovnem mestu so nujni neposredno sodelovanje z vodstvom, vsakodnevna komunikacija z vpletenimi v delovni proces in konstruktivno sodelovanje s pooblaščenim izvajalcem medicine dela. Ena od tipičnih nalog inženirja za tehniško varnost je analiza neželenih, nezgodnih dogodkov in določitev ukrepov za preprečitev nastanka ali posledic takšnega ali podobnih nezgod. Le stalno strokovno usposabljanje omogoča kakovostno opravljanje del in nalog.

Več informacij o študijskem programu Tehniška varnost je na voljo na:.