Tečaj je zamišljen kot niz predavanj o metodologiji in ciljih terapije s pomočjo živali ter njihovih pozitivnih učinkih na psihofizično zdravlje ljudi.
Tečaj ni namenjen urjenju živali ali vodnikov za potrebe izvajanja terapije. Je pa pregled tehnik in uporabnih znanj, ki jih udeleženci uporabijo za nadaljne izobraževanje v smeri aktivnega sodelovanja na tem področju.

Termini tečaja: 13. in 14. oktober ter 27. in 28. oktober. Tečaj bo potekal v prostorih Mladinskega centra Vič (Tržaška 85).
Cena tečaja je 100 € in 50 € za brezposelne.

Tekom prvega sklopa tečaja se bomo naučili razlikovati terapijo od drugih dejavnosti s pomočjo živali ter prepoznavati povezavo med občutki in zdravilnim učinkom dela z živalmi.
Drugi sklop se bo navezoval na spoznavanje pravic in zakonskih regulativ o ljudeh in živalih, deljenje osebnih izkušenj s področja stikov z ljubljenčki, servisnimi živalmi, delovnimi živalmi in sobivanja z njimi. Dotaknili se bomo tudi organizacij, ki med svoje dejavnosti vključujejo TPŽ, in osvetlili svetovne izkušnje s tega področja.

V tretjem sklopu bomo zastavili osnove in cilje dela ter terapije s pomočjo živali, nato pa podali koristne nasvete glede izbire živali. Poudarili bomo pomen rejcev in trenerjev servisnih živali ter se pogovarjali o pozitivnih in negativnih izkušnjah z njimi. Posamezniki bodo udeleženi pri demonstracijah izvajanja terapije s pomočjo različnih materialov in v sodelovanju s terapijskimi živalmi.

V četrtem sklopu je predvidena demonstracija terapije med udeleženci. S pomočjo interaktivnih tehnik bomo ponazorili resnično terapijsko okolje ter zastavili osnove prilagojenega pristopa k terapijskem delu. Na koncu se bomo udeležili praktične demonstracije terapije v prisotnosti prostovoljca v vlogi klienta.

Ob koncu vsakega dne bodo udeleženci izpolnili evalvacijski vprašalnik ali opravili pisno nalogo, s čimer bo predavatelju omogočen dodaten vpogled v pridobljeno stopnjo znanja in razumevanja, ki so ga dosegli udeleženci tečaja na področju dela in terapije z živalmi. Sledilo bo posvetovanje med predavateljem in udeleženci tečaja.

O predavateljici:

Dr. Tamara Milivojević je multidisciplinarna biologinja z znanstvenim ozadjem na področju okoljskih študij, nanotoksikologije in kliničnih raziskav. Njena dela so bila zadnjih 15 let objavljena v mednarodnih revijah, monografijah in študijah.
Izpopolnjevala se je na priznanih univerzah po Evropi in Kanadi. V svoji karieri je znanstvene dosežke predstavljala na mednarodnih konferencah in simpozijih v Srbiji, Sloveniji, Madžarski, Nemčiji, Češki in Italiji.

Milivojevićeva je tudi strastna zagovornica pravic živali in asistent pri izvajanju terapije s pomočjo živali. Uživa v izvajanju terapije z eksotičnimi živalmi tako za odrasle kot za mlade, kot način izobraževanja in zdravljenja posameznikov, ki se soočajo s travmo. Prostovoljno sodeluje tudi v društvih gluhih in naglušnih, otrok s posebnimi potrebami in v otroških bolnišnicah.

Milivojevićeva je opravila doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, postdoktorski študij pa na Univerzi Guelph v Ontariu v Kanadi. To jo je vodilo do terenskih raziskav, izvajanja celoletnih terenskih tehnik v študijah, eksperimentalnih modelov in vivo in vedenjskih študij. Strokovno se je izobraževala za različne tehnike: izolacija ter meritve beljakovin in encimov, toksikološki pregledi, manipulacija z modeli nevretenčarjev in vretenčarjev in razčlenitev zapletenih poskusov na lahko razumljive predstavitve. Prav tako pa ima izkušnje v odnosih z javnostjo, načrtovanjem delavnic, koordinacijo projektov in z javnim nastopanjem.

Od leta 2014 sodeluje pri upravljanju zavoda Anima Zoologica, organizira interaktivne programe za izobraževanje in načrtuje projekte v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.

Namenjena je zgolj boljšemu obveščanju
Brez zgoraj navedenih podatkov prijava ni možna. Zagotavljamo, da bo Zavod Nefiks kot upravljalec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdeloval in hranil izključno za izvedbo in informiranje o aktivnosti, na katero se prijavljate. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica oziroma kolikor je zakonsko določeno s strani naših financerjev. Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na mc.vic@nefiks.si.
S prijavo na noVIČnik boš enkrat mesečno na svoj e-naslov prejel_a novice o dogajanju v Mladinskem centru Vič na katere se lahko tudi prijaviš.