Program tečaja Terapije s pomočjo živali

Tečaj je zamišljen kot niz predavanj o metodologiji in ciljih terapije s pomočjo živali, oskrbi in vodenju živali ter njihovih pozitivnih učinkih na psihofizično zdravje ljudi.
V teku prvega sklopa tečaja se bomo naučili razlikovati terapijo od drugih dejavnosti s pomočjo živali, prepoznavati povezavo med občutki in zdravilnim učinkom dela z živalmi.

Drugi sklop
bo navezan na spoznavanje pravice in zakonske regulative o ljudeh in živalih, deljenja osebnih izkušenj s področja stikov z ljubljenčki, s servisnimi živalmi, z delovnimi živalmi in sobivanja z njimi. Dotaknili se bomo tudi mednarodnih in slovenskih organizacij, ki med svoje dejavnosti vključujejo TPŽ in osvetlili svetovne izkušnje s tega področja.

V tretjem sklopu bomo zastavili osnove in cilje dela in terapije s pomočjo živali ter podali koristne nasvete glede izbire živali. Poudarili bomo pomen rejcev in trenerjev servisnih živali ter se pogovarjali o pozitivnih in negativnih izkušnjah z njimi. Posamezniki bodo deležni demonstracije izvajanja terapije s pomočjo različnih materialov in v sodelovanju s terapijskimi živalmi.

V četrtem sklopu je predvidena demonstracija terapije med udeleženci. S pomočjo interaktivnih tehnik, bomo dočarali resnično terapijsko okolje ter zastavili osnove prilagojenega pristopa k terapijskem delu. Na koncu se bomo udeležili praktične demonstracije terapije v prisotnosti prostovoljca v vlogi klienta.
Ob koncu vsakega dne bodo udeleženci izpolnili evalvacijski vprašalnik, ali izpolnili pisno nalogo, ki bo predavatelju omogočil dodaten vpogled v stopnjo znanja in razumevanja, ki ga imajo udeleženci tečaja na področju dela in terapije z živalmi. Sledilo bo posvetovanje med predavateljem in udeleženci tečaja.

Tečaj bo potekal dva vikenda v skupnem obsegu 32 ur. 
29. – 30. oktober in 19. – 20. november med 8.30 in 16.30 v Mladinskem centru Vič. 
 
Cena: 80 € – v ceno je všteto gradivo in preprosto kosilo. Za brezposelne je izobraževanje brezplačno.
 
Namenjena je zgolj boljšemu obveščanju
Brez zgoraj navedenih podatkov prijava ni možna. Zagotavljamo, da bo Zavod Nefiks kot upravljalec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdeloval in hranil izključno za izvedbo in informiranje o aktivnosti, na katero se prijavljate. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica oziroma kolikor je zakonsko določeno s strani naših financerjev. Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na mc.vic@nefiks.si.
S prijavo na noVIČnik boš enkrat mesečno na svoj e-naslov prejel_a novice o dogajanju v Mladinskem centru Vič na katere se lahko tudi prijaviš.