Teden otroka;  4. – 10. Oktober 2021

V tem tednu se priključujemo pobudi Zveze prijateljev mladine, ki v tednu otroka spodbuja in poudarja pomen igre in prostega časa pri otrocih.

Otok z igro razvija domišljijo, krepi telo, spleta prijateljstva in se povezuje. V zadnjih dveh letih tudi za otroke ni bil vsak dan razigran, zato je poudarek na igrivosti letos še toliko bolj pomemben.

Kot so omenili sodelujoči na posvetu ob pričetku tedna otroka, je epidemija pustila mnogo posledic na razvoju otrok. Strokovna vodja NM TOM telefona, Tjaša Bertoncelj, je izpostavila porast klicev otrok, med katerimi so opazili veliko tematik, s katerimi se otroci ne bi smeli ukvarjati. Prav tako problematiko primanjkljaja v gibanju omenja dr. Gregor Starc, iz Fakultete za šport, Univerze v Ljubljani, s čimer sta se strinjala tudi prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, razvoja psihologinja in predstavnik Zveze tabornikov Miha Rebol. Kot so omenili vsi strokovnjaki, pa je igra, ki povezuje domišljijo, gibanje in povezovanje, za otroka nujen del njegovega celovitega razvoja.

Za poslanico v stripu je tokrat prvič poskrbel Boštjan Gorenc – Pižama, ilustracije pa je prispeval Jaka Vukotič. Kot je izpostavljeno, ne glede na generacijo: »Nikoli ne izgubite igrivosti! Igrajte se doma, igrajte se na prostem in igrajte se v šoli!«

Tudi MC Vič se pridružuje Tednu otroka, mlade in mlade po srcu pa vabimo v našo igralnico!

Se vidimo!