Utrinek iz COVID-19 dogajanja v MC Vič: 

Ali veste, da je Generalna skupščina Združenih narodov 24. januar določila za mednarodni dan izobraževanja zaradi izjemne vloge, ki jo ima izobraževanje za mednarodni mir in razvoj? Pomena se zaveda tudi Mladinski center Vič, kjer vse dejavnosti temeljijo na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve. 

V nadaljevanju sledi krajši vtis našega obiska spletnega Foruma o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo, ki so ga v sredo, 20. januarja organizirale SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, Slovenska filantropija in Andragoški center Slovenije.

 

 

»Migracije pomembno prispevajo k razvoju družb. Za polno vključevanje priseljencev v družbo je ključnega pomena krepitev podpornega okolja. V okviru tega imata pomembno vlogo učenje in izobraževanje: naslavljanje migracij in večkulturnosti v formalnem izobraževalnem sistemu, vključno z aktivnostmi globalnega učenja, ter vključevanje priseljenskih otrok v izobraževanje; neformalno učenje in mentorstvo priseljenskim otrokom; ter vseživljenjsko učenje kot podpora vključevanju priseljencev in priseljenk v družbo in krepitvi njihovih veščin.«

Rdečo nit razprave je uvodoma podala dr. Anica Mikuš Kos, ki je poudarila pomen učenja kot »zadeve srca in duše«. Danes, še bolj kot običajno, razumemo, kako velik je pomen medsebojni stikov v celotnem procesu učenja. Opozorila je na to, da lahko šolsko okolje (in prostori neformalnega učenja in izobraževanja) predstavljajo mnogo varovalnih dejavnikov za otroke in mladostnikov, saj poleg družinskega, predstavljajo okolje v katerem razvijamo lasten odnos do sveta in pridobivamo izkušnje. Gre za dejavnike, ki vključene osebe varujejo pred doživljanjem travmatičnih izkušenj različnega izvora, kar pogosto srečamo tudi v delu z otroki priseljenci.  Izkušnje, ki jih pridobivamo iz okolice resnično vplivajo na naše zaznavanje sveta, odnosov, čustev in pogojujejo naš povraten odziv na zunanji svet, zato je toliko bolj pomembno, da so te oblikovane pozitivno.

Razprava je bila relevantna tudi v trenutnem času koronske socialne izolacije, ko problemi mladih še bolj izstopajo. Ker gre pri vključevanju sprva za vključevanje v fizičen prostor, kar je trenutno oteženo, je pomembno, da se sprašujemo o tem, kako lahko tudi v neformalnem sektorju naslavljamo ta vprašanja.

V prvem delu Foruma smo lahko v sklopu Migracij in večkulturnosti v izobraževalnem sistemu prisluhnili praktičnim izkušnjam vsakodnevne prakse vključevanja iz OŠ, ki so prikazale obstoječo prakso in opozorila na prednosti in pomankljivosti trenutnega stanja. 

Za nas pa je bil posebej zanimiv drug del, naslovljen Mentorstvo kot podpora pri vključevanju otrok priseljencev, v katerem smo poslušali predstavitev projekt Slovenske Filantropije – MINT (Mentorstvo za integracijo otrok migrantov iz tretjih držav) – v katerem se je ponovno poudaril pomen mentorstva in prostovoljnega dela pri soustvarjanju večkulturne in vključujoče družbe. V času poteka projekta so prostovoljce, ki delajo z migranti aktivirali kot njihove mentorje in preko tega spodbudili dvosmerni proces izmenjevanja kulturnih izkušenj. To je potekalo preko učenja jezika ter drugih individualnih in skupinskih dejavnosti. Zanimivo je bilo iz prve roke slišati izkušnje prostovoljke in vključenega uporabnika, ki sta poudarila, da je prostovoljno delo pri posameznikovem vključevanju pomemben korak. Poleg tega, da prostovoljec drugi osebi nameni svoj čas, mu s svojim delovanjem olajša prehod v kulturo našega prostora, ki jo je na nekaterih točkah mogoče le začutiti in okusiti.

Učenje nikoli ni enostranski proces, bogati znanje, kompetence in izkušnje vseh vpletenih, kar v fazi evalvacije prepoznavajo tudi vključeni v projekt. K temu želimo prispevati tudi v MC Vič. 

Forumu lahko tudi vi prisluhnete na tej povezavi

Vesna Strlič

Koordinatorka Mladinskega centra Vič