Letošnje leto je evropsko leto mladih! Evropska komisija je leto 2022 posvetila vam – mladim in vas izpostavila kot pomembne nosilce sprememb in bistvene za izgradnjo miroljubnih in demokratičnih družb. V evropskem letu mladih si bomo tako v Sloveniji kot v evropski skupnosti prizadevali, da boste mladi dobili besedo in bo vaš glas slišan.

Želiš sooblikovati prihodnost mladih v Sloveniji?

Želiš sodelovati pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino?

Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval k spremembam v družbi?

Potem pridi na regijski posvet Osrednje Slovenije za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki bo potekal v torek, 31. maja 2022, med 16.00 in 20.30 v Ljubljani, v Mladinskem centru Vič, Tržaška cesta 85, 1000 Ljubljana.

Pravočasno se prijavi preko spletnega obrazca.

Zakaj?

Ker je temeljno vodilo oblikovanja mladinskih politik »nič o mladih brez mladih,« bo Resolucija o Nacionalnem programu za mladino (NPM) nastajala s sistematičnim vključevanjem mladih in ključnih deležnikov v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja.

Zato je Urad RS za mladino v sklopu evropskega leta mladih zasnoval serijo 12 regijskih srečanj mladih, mladinskih delavcev ter predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki bodo v medsebojnih razpravah in v dialogu z odločevalci obravnavali aktualne izzive in iskali rešitve.

Tako bomo pridobili nov krovni dokument, v katerem bodo izpostavljeni poglavitni izzivi mladih ter predlagani javno-politični ukrepi kot njihove rešitve. Temeljni cilj NPM je namreč zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi.

Delavnice in dialog z odločevalci bodo potekale sproščeno, vendar sistematično po metodologiji svetovne kavarne, ko bodo mladi po načelu proste razprave in viharjenja možganov obravnavali sedem aktualnih tem:

 • izobraževanje (formalno in neformalno),
 • zaposlovanje in podjetništvo,
 • bivanjske razmere mladih,
 • zdravje in dobro počutje,
 • okolje in trajnost,
 • mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja,
 • kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Vsebina posveta:

 • Predstavitev namena in poteka dogodka, predstavitev področij NPM, namenov in ciljev
 • Pozdravni nagovor predstavnika Urada RS za mladino
 • Kako po priložnost v tujino? – Predstavitev programa ERASMUS+: Mladina in Evropska solidarnostna enota (Katra Kozinc, MOVIT, Nacionalna agencija programov EU Erasmus+)
 • Predstavitev metodologije svetovne kavarne in navodila udeležencem za delo v skupinah
 • Predstavitev sklepov iz razprav po postajah
 • Dialog z odločevalci:
  – predstavniki Urada RS za mladino
  – predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  – predstavniki Ministrstva za javno upravo
  – predstavniki Mestne občine Ljubljana
 • Refleksija in evalvacija, druženje ob zakuski

Pokaži, da ti je mar za prihodnost in si želiš aktivno sodelovati pri njenem načrtovanju!

Prijavi se do petka, 27. maja 2022 s spletnim obrazcem.