Utrinek iz COVID-19 dogajanja v MC Vič.

V novembru smo se dobili v večjem številu na online dogodku, ki ni bil kar tako. Ker je november mesec preprečevanja zasvojenosti, smo skupaj z Zavodom Pelikan-Karitas, pripravili predavanje in pogovor z gostom in sicer g. Alojzom Štefanom, ki kot strokovni sodelavec deluje v okviru Zavoda Pelikan-Karitas.

Omenjeni Zavod izvaja več različnih programov za ukrepanje v primeru zasvojenosti, od terapevtskih skupnosti, do pripravljalnega centra in strokovne pomoči na sploh. Seveda pa sem sodi tudi preventivno delo. Žal je ena izmed posledic omejevanja stikov v trenutni krizi pogosto tudi beg v zasvojenost, kar pomeni, da Slovenci, ki že tako nismo imuni na take in drugačne zasvojenosti, imamo sedaj še »boljše« možnosti, da nam to uspe doseči.

Odvisnost je lahko z vnašanjem različnih kemičnih bolj ali manj naravnih snovi v telo, ali pa izvabljanje omamnih snovi iz svojih možganov, prek določenih ritualov ali postopkov, kot so stradanje, bruhanje, intenzivna telesna aktivnost, tveganje, spolna vzburjenost in podobno. Med najpogostejšimi zasvojenostmi pa je odvisnost od odnosov, ki zasvojijo človeka s tveganjem in strahom, dramo in upanjem v problematičnem odnosu.

Govorili smo o najpomembnejših znakih zasvojenosti, ki so naslednji – pomembnost aktivnosti oz substance, sprememba razpoloženja, večanje odmerkov zaradi tolerance, kriza v obliki neprijetnega fizičnega stanja – od tresenja pa do razdraženosti, itd. Prav tako zasvojenost pogosto poveča konfliktnost osebe z bližnjimi in s seboj. Zadnja pa je ponavljanje bolezni (zasvojenost je bolezensko stanje); torej ponavljanje dejanja, ki je zasvojilo.

Tekom srečanja nas je gospod Štefan presenetil s kar nekaj informacijami, kot je naprimer povezava, da osebe, ki so začele piti alkohol pred 15. letom, 4x večje možnosti, da v življenju postanejo zasvojene z alkoholom. Kritični podatki za starostno skupino 15 let so, da kadi 13,1% mladih, 30,3% jih je bilo vsaj dvakrat že opitih do starosti 15 let, 21,1% mladih pa je vsaj enkrat že užival prepovedane droge. Vendar pa nismo govorili le o substancah, tudi računalniške igre postajajo vse večji problem.

Zaključek online dogodka je tokrat bil preprost. Za izogibanje odvisnostim so ključne naslednje stvari: spoštovati in imeti rad sebe in druge, upreti se negativnim vplivom družbe, kvalitetno preživljati svoj prosti čas in se truditi za zdravo življenje. V stiski pravočasno poiskati pomoč. Odgovorno sprejemati odločitve. Poiskati smisel lastnega življenja in pa utrditi potrpežljivost pri zadovoljevanju potreb.

Na dogodku, smo bili zbrani v precej mešani zasedbi – od mladih, družin pa do strokovne javnosti in ravno ta širina zasedbe na srečo potrjuje, da se zavedamo, da odvisnosti ne gre podcenjevati.

Peter Knific

Koordinator Mladinskega centra Vič