Mednarodni dan žensk praznujejo države širom sveta že vse od leta 1911 v prizadevanju po ekonomski, politični in socialni enakopravnosti žensk, ter splošnem izboljšanju njihovega življenjskega standarda.

Projekt Kolegice, ki poteka pod okriljem Zavoda Nefiks, si prizadeva za izboljšanje položaja mladih žensk na trgu dela. V anketi, ki smo jo izvedli v mesecu maju 2019, smo preverjali ali mlade ženske v Sloveniji dosegajo želeni način življenja. Rezultati ankete so dostopni na povezavi.

Več kot polovica mladih žensk ni zadovoljna s svojim trenutnim življenjskim standardom. Nekoliko bolj optimistična je slika med ženskami v starostni skupini 20 – 24 let (študentke), najnižje zadovoljstvo pa je v skupini 30 – 35 let.

V raziskovanju vpliva partnerstva na življenjski standard smo ugotovili, da ima v polovici primerov partnerstvo vpliv in omogoča višji standard, kot bi ga ženska dosegla sama. Le v nekaj odstotkih partnerstvo standard celo znižuje.

Največ žensk biva pri sorodnikih, partnerju ali v najemniškem stanovanju. Več kot 75 % žensk do 35 leta starosti tako še nima razrešenega bivanjskega vprašanja (zgolj 13 % jih biva v lastnem stanovanju).

Kljub stoletnim bojem po enakopravnosti in izboljšanju položaja so ženske še vedno v slabšem položaju glede na moške pripadnike družbe. Neenakopravnost na področju zaposlovanja se odraža tudi na področju nezadovoljstva z življenjskim standardom. Želimo si konkretnih ukrepov, ki bi takšen položaj izboljšali!

Predlagamo:
– Ureditev odlokov o pripravništvih in strokovnih izpitih.
– Spodbujanje delodajalcev pri zaposlovanju žensk, uvajanje kvot.
– Učinkovito in v prakso usmerjeno delo zavodov za zaposlovanje.
– Večje sodelovanje med izobraževalnim sistemom in trgom dela.
– Nadzor mentorstva.
– Anonimizacija prijav na delovno mesto.
– Prilagoditev starševskih in porodniških dopustov.