Kaj je prostovoljstvo?

Po Zakonu o prostovoljstvo je prostovoljstvo opredeljeno kot družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.

Kaj lahko počnem kot prostovoljec v MC Vič?

Kot prostovoljec lahko sodeluješ pri:

  • pripravi in izvedbi krajših delavnic za osnovnošolce,
  • pripravi in izvedbi počitniških aktivnosti (za osnovnošolce),
  • izvajanju učne pomoči (osnovnošolce in srednješolce),
  • pripravi in izvedbi športnih aktivnosti,
  • organiziranju aktivnosti v igralnici mladinskega centra.

Delavnice, ki jih lahko izvedeš, naj bodo iz področja, v kateri tudi sam uživaš in želiš znanje predati naprej.

Opravljanje prostovoljskega dela ti bo vzelo 1 – 2 uri na teden, v dogovorjenem terminu.

Od prostovoljcev pričakujemo predvsem motivacijo in veselje do dela z otroci in mladostniki.
Zaželene so tudi lastnosti kot so ustvarjalnost, sposobnost dela v timu in komunikacija, seveda pa boš imel priložnost vse te kompetence tudi izpopolniti ter med opravljanjem prostovoljstva pridobiti druge (delo z mladimi, IT kompetence, aktivno državljanstvo,..).

Kako postanem prostovoljec?

V kolikor se nam želiš pridružiti, nas za začetek kontaktiraj na mc.vic@nefiks.si, preko spodnjega obrazca ali po telefonu na 040 617 699, lahko pa nas tudi obiščeš med našim delovnim časom.

Za prostovoljce bomo pred začetkom opravljanja prostovoljskega dela organizirali individualen pogovor, preko katerega bomo skupaj s prostovoljcem zastavili pot, ki jo želi prehoditi in kaj se želi z opravljanjem prostovoljnega dela naučiti. Na podlagi pogovora bomo sestavili dogovor o prostovoljstvu.

Za prostovoljce bomo poleg redne mentorske podpore organizirali tudi usposabljanje, na katerem se bodo naučili različnih metod v mladinskem delu. Poleg tega se lahko prostovoljci udeležijo tudi individualnega kariernega svetovanja ali se vključijo v Klub trenerjev Zavoda Nefiks, kjer imajo možnost udeležiti se predavanj iz področja mladinskega dela, kariernega razvoja, aktivnega državljanstva, digitalnega mladinskega dela, učenje učenja,..

Vsak od prostovoljcev bo ob koncu opravljenega prostovoljnega dela dobil potrdilo v e-Nefiks ter potrdilo za OIV (srednješolci).

Sem lahko zapišeš npr. pri katerih predmetih lahko nudiš učno pomoč, kakšne delavnice želiš izpeljati,.. Če še nimaš izoblikovane slike, na kakšen način bi želel opravljati prostovoljstvo, lahko to tudi zapišeš.
Zagotavljamo vam, da bo Zavod Nefiks kot upravljalec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdeloval in hranil izključno za izvedbo in informiranje o opravljanju prostovoljstva v MC Vič. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica oziroma kolikor je zakonsko določeno s strani naših financerjev. Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na mc.vic@nefiks.si.