Loading Events
This event has passed.

Kriza današnjega časa je tudi organizacijska. Ključni izziv ni le tehnološki razvoj, ampak tudi sprememba organizacijske kulture podjetij. Zato je potrebno ustvarjati okolje, kjer so ljudje motivirani in pripravljeni ustvarjati več. Del spremembe organizacijske kulture leži v podjetjih in upravljanju osebne rasti in razvoja zaposlenih, del pa na zaposlenih samih, na njihovem vseživljenjskem učenju.

Po drugi strani se trendu pomanjkanja primernih kadrov ni mogoče izogniti niti v panogi človeških virov. Podjetja so danes vse bolj soočena s situacijo, da morajo za svoje zaposlene narediti več, da jih obdržijo. V tem smislu bodo potrebovala kompetentne kadrovske strokovnjake, ki bodo opravili to nalogo. Medtem ko je v tem trenutku na tem področju nastala praznina, bodo morali v naslednjih letih mladi nadobudni kadrovski delavci (lahko vodja zadovoljstva zaposlenih – CHO) pridobiti praktične izkušnje za izvedbo te zahtevne naloge.

Namen usposabljanja je informirati, animirati in motivirati udeležence o perspektivah zaposlovanja v kadrovskih službah ter jim ponuditi osnovno usposabljanje s tega področja, še posebej v luči poklicev prihodnosti v kadrovskih službah.

 

Prijavi se

 

Splošni cilj:

 • pridobitev temeljnih znanj s področja razvoja človeških virov.

Specifični cilji:

 • pridobitev znanj s področja zavzetosti, dobrega počutja in srečnosti na delovnem mestu;
 • pridobitev znanja s področja uporabe pozitivnega psihološkega kapitala organizacije;
 • pridobitev znanj s področja coachinga in upravljanja sprememb.

 

Vsebina:

 • Modul 1: Trg dela in blagovna znamka privlačnega delodajalca
 • Modul 2:  Vloga, pomen in izzivi sodobne kadrovske službe, poklici prihodnosti na kadrovskem področju
 • Modul 3: Pozitivni pristopi na delovnem mestu: pozitivna organizacijska kultura, pozitivno vodenje, pozitivni psihološki kapital, pozitivna organizacijska energija, pozitivna čustva na delovnem mestu
 • Modul 4:  Ključna orodja za povečanje zavzetosti, pripadnosti in produktivnosti zaposlenih
 • Modul 5:  Koncept srečnosti in dobrega počutja na delovnem mestu ter upravljanje sprememb s pomočjo coachinga

Metode dela:

 • igranje vlog
 • diskusija
 • predavanja
 • predstavitve
 • simulacije

Program usposabljanja je oblikovan tako, da zahteva aktivno vključevanje udeležencev, izvajanje individualnih nalog in aktivno vključevanje v skupinske projekte oz. za delo v parih. Program omogoča dejavne oblike dela.

Usposabljanje poteka v obliki delavnice, ki temelji na uvodnih predavanjih, povezovanju različnih študij primerov in dotedanjih individualnih izkušnjah udeležencev. Omenjene metode bodo nadgrajene z vajami, oblikovanimi tako, da bodo razvijale spretnosti, potrebne za uspešno delo z ljudmi (igra vlog, uporaba povratnih informacij).

Udeleženci bodo pri vsaki vsebini seznanjeni z dodatno literaturo, s katero bodo lahko razširili in poglobili svoje razumevanje na posameznih področjih, skladno z individualnimi potrebami in zanimanjem.

Trajanje programa: 35 ur, v času od 5. 9. do 9. 9. 2022

Izvajalec: Franci Čeč

Cena: 60 € za študente in brezposelne in 150 € za že zaposlene. Ceno za zaposlene lahko poravna tudi podjetje.

Komu je usposabljanje namenjeno: Usposabljanje je primerno za vse mlade, stare med 21 in 29 let, ki želijo dopolniti svoj nabor kompetenc, ter za mlade, ki so že zaposleni in bi jim znanja s področja vodenja skupin prišla prav.

Prednost pri izboru bodo imeli mladi, ki stopajo na trg dela in so mlajši od 30. let.

 


PRIJAVNICA

Namenjena je zgolj boljšemu obveščanju
Brez zgoraj navedenih podatkov prijava ni možna. Zagotavljamo, da bo Zavod Nefiks kot upravljalec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdeloval in hranil izključno za izvedbo in informiranje o aktivnosti, na katero se prijavljate. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica oziroma kolikor je zakonsko določeno s strani naših financerjev. Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na mc.vic@nefiks.si.
S prijavo na noVIČnik boš enkrat mesečno na svoj e-naslov prejel_a novice o dogajanju v Mladinskem centru Vič na katere se lahko tudi prijaviš.

Novembrski noVIČnik

Dogajanje v novembru

17. novembra Kolegice vabijo dekleta na delavnico Priprava na selekcijski postopek – psihološko testiranje.

Vabljeni pa ste tudi na predstavo Hieronymus Bosch: Vrt zemeljskih naslad – Plesen, 25. novembra v Antonovem domu.

Vse naše delavnice in druge aktivnosti lahko še vedno spremljate tudi preko spleta. Dostopni smo preko družbenih omrežij ali Discorda.

Obiščite nas

Pri nas ste dobrodošli vsak dan v tednu:

Ponedeljek: 14:30–19:00
Torek: 14:30–21:00
Sreda: 14:30–19:00
Četrtek: 14:30–21:00
Petek: 14:30–21:00

Dosegljivi smo preko e-maila mc.vic@nefiks.si ali na telefonski številki 069 617 699.

Go to Top