Mladinski center Vič  pripravlja strip za mlade! Glavni namen stropa bo predstaviti, kako se lahko mladi vključujejo v mladinski center in kaj vse lahko z aktivnim udejstvovanjem pridobijo.

Vsebino bomo dorekli skupaj z avtorjem, avtor pa bo potem samostojno pripravil ilustracije v obliki stripa.
Primer: https://issuu.com/nefiks_zaposlitvene_resitve/docs/zgode_in_nezgode_klenih_iskalcev_zaposlitve

Okviren obseg izdelka: 10 A4 strani. 
Okvirno plačilo: 20-30 € bruto/okvirček

*Za končno ceno se dogovorimo z izbranim avtorjem. 

Plačilo bo ovrednoteno glede na obseg in obliko končnega izdelka. Z izbranim avtorjem se bomo pred začetkom dela dogovorili glede podrobnosti izdelka ter z njim dogovorili za obliko plačila (račun, študentsko delo, avtorksa pogodba). Izdelek bo natisnjen, javno dostopen, s CC licenco in CIP številko. 

Zainteresirani kandidati lahko do 31. marca na elektronski naslov mc.vci@nefiks.si pošljete svojo ponudbo.