Forum za enakopraven razvoj je razvil nove karte, katerih namen je na zabaven in poučen način spodbuditi k razmisleku o podnebnih spremembah, ki so eden izmed najresnejših izzivov, s katerimi se svet trenutno spopada, ter o okoljskih migrantih, katerih število se bo po napovedih v prihodnje vedno bolj povečevalo. V projektu je z izvedbo delavnic na temo podnebnih sprememb sodeloval tudi Zavod Nefiks. 

Igra vsebuje tri kupčke kart: karte SPREMEMBE, karte POSLEDICE in karte DEJANJA. Na začetku igre se vsakemu igralcu/-ki razdeli 6 kart s kupčka POSLEDICE. V vsakem krogu izmenično eden/ena od igralcev/-k obrne karto iz kupčka DEJANJA, na kateri je navedeno pozitivno ali negativno dejanje, ki vpliva na podnebne spremembe. Na karti je zapisano tudi navodilo, ki mu mora slediti, npr. da odloži eno ali več kart, ki jih ima v roki, ali mora vleči karto ali več kart s kupčka POSLEDICE ipd. Po tem koraku isti igralec obrne karto SPREMEMBE, na kateri so osrednji dogodek in 4 posledice, ki so slikovno prikazane na karti. Igralci preverijo svoje karte v rokah in skušajo čim hitreje odložiti karto POSLEDICE, ki ustreza odkriti karti SPREMEMBE, kar pomeni, da je prikazana kot ena od štirih posledic na odkriti karti SPREMEMBE. Karto odloži samo tisti/-a, ki jo prvi/-a potegne in odvrže, ostali/-e jo morajo obdržati v rokah. Igra se nadaljuje tako, da naslednji igralec/-ka v smeri urinega kazalca vleče karto s kupčka DEJANJA, sledi navodilom na njej in nato obrne še karto SPREMEMBE. Ko ima kateri/-a od igralcev/-k v roki le še eno karto, reče OSTANEM in tako opozori ostale igralce/-ke, da lahko kmalu zaključi igro. Zmaga igralec/-ka, ki prvi/-a ostane brez kart.


Naš planet doživlja velike in pospešene podnebne spremembe, ki se tičejo vseh nas, ne glede na to, kje živimo. Če želimo biti podnebju prijaznejši, moramo spremeniti dosedanje navade in ravnanja glede prevoza, nakupovanja, hrane, embalaže, uporabe energije ipd. Vsak mora opraviti svoje delo. Le tako bomo oblikovali prihodnost, v kateri nam ne bo grozilo vedno več in več posledic podnebnih sprememb ter posledično vedno več in več oseb, ki bodo zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov morale zapustiti svoje domove.


Podnebje na Zemlji se nenehno spreminja in postopoma se pojavljajo daljša toplejša ali hladnejša obdobja. Podnebna nihanja so posledica naravnih vzrokov, kot so vulkanski izbruhi, spremembe nagiba planeta, sončeva aktivnost in oceanski tokovi. Toda spremembe, ki smo jim priča od prve industrijske revolucije dalje, smo povzročili ljudje. Podnebne spremembe bodo skoraj gotovo povečale verjetnost številnih naravnih nesreč, kar bo posledično vplivalo na povečanje migracij. Nekatere spremembe so hitre (poplave, ekstremni vremenski pojavi) in ljudi prisilijo v takojšno selitev, druge pa postopne (dvig morske gladine, suša), zaradi katerih bodo ljudje bežali v prihodnosti.

Po nekaterih ocenah bi bilo lahko do leta 2050 od 250 milijonov do ene milijarde ljudi prisiljenih, da se preselijo zaradi okoljskih pojavov. Koliko ljudi se bo selilo zaradi podnebne krize, je odvisno od tega, kako bodo države na to pripravljene, kakšne prilagoditve bodo sprejele in kaj bo vsak od nas storil že danes, da bo podnebju prijaznejši.

Podnebna kriza ne bo prizadela samo drugih delov sveta, ampak tudi nas in našo bližnjo okolico. Pri nas so vročinski valovi vse pogostejši, enako je s sušo in požarno ogroženostjo. Vedno več bo neurij in poplav. Zvišala se bo morska gladina, kar najbolj ogroža nižje ležeče države na severu Evrope in večja priobalna mesta.

Bi zaigral z nami? Več na info@forumfer.org.

Projekt je del projekta Climate of Change, ki ga sooblikuje in izvaja 16 civilnodružbenih organizacij, v Sloveniji Platforma SLOGA. Projekt financira Evropska komisija, v Sloveniji projektne aktivnosti sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve.