Mladinski center Vič širi svojo ekipo in vabi v svoje vrste mladinskega delavca, ki bi skrbel za koordinacijo aktivnosti v Mladinskem centru Vič.

Naziv delovnega mesta: Mladinski delavec v MC Vič

Splošni pogoji dela:
Oblika dela: Zaposlitev za določen čas (projektno delo)
Delovni čas in lokacija opravljanja dela: Delovni čas znaša 40 ur tedensko. Delo poteka v popoldanskem terminu v času odprtosti Mladinskega centra (14:30-19:00/21:00) občasno delo ob vikendih in praznikih. Delo se opravlja na sedežu Mladinskega centra Vič (Tržaška cesta 85, 1000 Ljubljana), v pisarni Zavoda Nefiks (Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana) ter občasno na terenu.

Trajanje dela: 15. junij 2024 do 31. december 2025. Poskusno obdobje 3 mesece.
Plačilo: Cca. 1260 EUR bruto

Osnovni pogoji za prijavo in opravljanje dela
Zahtevana stopnja izobrazbe: Srednješolska izobrazba, 5. stopnja
Smer izobrazbe: Gimnazijski maturant, predšolska vzgoja, grafični tehnik ali druge sorodne smeri. Zaželen je NPK mladinski delavec.

Rok za prijavo je 2. junij. Kandidat mora biti na razpolago v predvidenih terminih za razgovore in testiranje in sicer med 3. in 7. junijem v popoldanskem času.

Začetek dela: Oseba je zmožna pričeti z delom 15. 6. 2024.


Zaželene delovne izkušnje:

 • izkušnje z izvajanjem projektov,
 • izkušnje s finančnim in vsebinskim poročanjem o izvedenih projektnih aktivnosti,
 • izkušnje s področja neformalnega izobraževanja/usposabljanja mladih,
 • izkušnje z delom v mladinskem oziroma nevladnem sektorju.

Upoštevamo tudi izkušnje, pridobljene s prostovoljnim in/ali študentskim delom.

Zahtevana znanja oziroma kompetence:

 • poznavanje področja izobraževanj/usposabljanje mladih, metod neformalnega izobraževanja, pristopov mladinskega dela,
 • komunikacija in smisel za delo z mladimi in otroki,
 • organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje računalniških programov Microsoft Office in spletnega komuniciranja,
 • aktivno pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • zmožnost timskega dela,
 • kompetentnost za delo z ljudmi,
 • zmožnost sočasnega opravljanja več različnih del,
 • vozniški izpit B kategorije.


Opis delovnega mesta

Mladinski delavec v MC Vič bo zaposlen na Zavodu Nefiks. Njegove glavne delovne naloge bodo:

 • koordinacija, priprava ter izvajanje programa v Mladinskem centru Vič,
 • delo v ekipi MC Vič, priprava urnika in koordiniranje študentov in prostovoljcev,
 • načrtovanje aktivnosti v sodelovanju z mladimi ter priprava in izvedba aktivnosti za mlade.
 • priprava promocijskih gradiv in objav na družbenih omrežjih. Priprava člankov, gradiv in grafik za splet in družabna omrežja. Promocija Mladinskega centra Vič in drugih programov Zavoda Nefiks v živo na stojnicah,
 • izvajanje podpornih aktivnosti v Mreži mladinskih centrov Ljubljana (izobraževanja, sestanki, srečanja, itd),
 • redna uporaba Logbooka,
 • skrb za urejenost in čistočo prostorov,
 • informiranje na Eurodesk točki in o programih MC Vič,
 • sodelovanje pri ostalih projektih Zavoda Nefiks,
 • druge naloge po naročilu direktorja.


Pričakujemo:

 • Organizacijske in komunikacijske sposobnosti (slovenski in angleški jezik),
 • natančnost in vestnost pri delu, predvsem na področju poročanja in upravljanja s financami,
 • samostojno delo z računalnikom,
 • sposobnost timskega dela,
 • samoiniciativnost ter sposobnost samostojnega dela.

Zainteresirane kandidate pozivamo, da nam pošljejo:

 • ŽIVLJENJEPIS,
 • MOTIVACIJSKO PISMO,
 • in REFERENČNE IZDELKE/DELA (pisni izdelki: načrti projektov ali poročila o projektih oz. aktivnostih, ki ste jih (so)izvajali, in sicer s področija mladinskega dela najkasneje do nedelje, 2. 6. 2024, po elektronski pošti na naslov nefiks@nefiks.si, zadeva: »RAZPIS – MLADINSKI DELAVEC V MC VIČ«.

Na podlagi prejetih vlog bomo opravili ožji izbor kandidatk in kandidatov in jih povabili k razgovoru in testu ter se na podlagi tega odločili o ibiri. Razgovori in testi bodo potekali med 3. in 7. junijem v popoldanskem času. O razgovoru boste obveščeni po e-pošti. Zavod Nefiks si pridružuje pravico, da ne izbere nikogar od prijavljenih, če ne bodo ustrezali razpisanim pogojem v zadovoljivi meri.

Vse, ki se boste prijavljali na delovno mesto vabimo, da se podrobno seznanite z našo organizacijo in preteklimi projekti: https://nefiks.si

Za kakršnakoli vprašanja glede razpisa za delovno mesto smo na voljo preko naslova nefiks@nefiks.si.

Veselimo se vaših prijav!