Vrata mladinskega centra Vič krasi nova nalepka – bela nalepka na modri podlagi, na kateri piše varna točka UNICEF.

Po vsej Sloveniji se razprostira mreža varnih točk, ki zagotavlja varen prostor, nasvet in trenutno pomoč otrokom v stiski. Konkretneje so varne točke prostori, kjer lahko otroci in mladi najdejo pomoč in nasvet, ko so izgubljeni, se počutijo ogrožene s strani sovrstnikov, ne morejo domov oz. v stik s starši, so bile priče kaznivemu dejanju in še in še. Glavna naloga varne točke je torej, da ti pomaga takrat, ko ne veš, kako naprej.

V vsaki varni točki se nahajajo ljudje, ki so seznanjeni za različnimi možnostmi situacij ter odzivom nanje. To pomeni, da vemo, kaj narediti v katerem primeru in pa, ko dogodki presegajo naše moči, na koga se lahko obrnemo naprej, da zagotovimo čim bolj kvalitetno pomoč otroku in mlademu v stiski.

Čeprav je bil vsak, ki je potreboval pomoč, dobrodošel že prej, pa smo od sedaj tudi uradno del mreže, ki to pomoč zagotavlja.