SKRB ZA POZITIVNO DUŠEVNO ZDRAVJE MLADIH – PREBUJAMO ŽIVLJENJE V MLADIH

22.6.2022  od 17.00 – 19.00 v Mladinskem centru Vič
Delavnico vodi: Nada Zupančič, družinska terapevtka in karierna svetovalka 
 

Kaj lahko storimo za duševno zdravje mladih v svojih rednih programih?
Kako prepoznamo mlade, ki se težje soočajo z življenjskimi izzivi, ne znajo izražati sebe, nimajo prijateljske in socialne mreže?
Kako poskrbimo, da ob stresu in težavah mladih tudi sami ne pregorimo?
 

V mladosti mladi spoznavajo samega sebe in druge, pridobivajo življenjske veščine in se učijo, kako se soočati s stresom, s čustvi in življenjskimi izzivi. Pri tem potrebujejo nevsiljivo podporo vrstnikov, staršev, mladinskih delavcev in drugih odraslih.

So v obdobju, ki je lahko zelo kreativno, pred njimi je ogromno možnosti. Hkrati pa je v tem obdobju tudi veliko pasti.  Ob neustreznih ponavljajočih vzorcih vedenja, nezdravem življenjskem slogu se mlad človek zacikla, ostane sam in izključen, ogroženo je njegovo psihično zdravje.  

Pomembno je, da pravočasno zaznamo mladega, ki ima primanjkljaje na čustvenem, vedenjskem ali socialnem področju in mu pomagamo. Nekateri mladi v težavah iščejo našo bližino in pomoč in o problemih odprto govorijo, drugi svoje težave prikrivajo.

Ko se mlad človek v skupini počuti varen in sprejet, pride na dan tudi s svojimi težavami. Pogosto besede kar vrejo iz njega. Mladinski delavci ne moremo narediti nekaj namesto mladega, lahko pa s svojim vzorom in programi pokažemo, kako se soočiti s stresom, strahovi.  Včasih smo mi tisti »odrasli«, na katerega se mlad človek nasloni. Če je potrebno, ga usmerimo, da si poišče strokovno pomoč.
 
Na delavnici bomo pogledali, kako krepimo duševno zdravje mladih in kako poskrbimo tudi zase:
Uvodni krog – moji izzivi pri delu z mladimi
Mladi – pogosto nesprejeti in neljubljeni in prepuščeni sami sebi – kaj pa v resnici potrebujejo? Na kaj je dobro biti pozoren?
Najpogostejše težave mladih + podelitev izkušenj
Soočanje s stresom;  tehnike umirjanja in sproščanja
Zdrava skrb zase – dnevni, tedenski, mesečni izzivi
Kdaj in kje je prostor, da mlad človek pove svojo stisko?
Ni vse moja odgovornost – Kje imam podporo, ko me problemi mladih presegajo?
Zaključni krog

Delavnica bo sestavljena iz predavateljskih vložkov s konkretnimi vajami.
 
Delavnico bo vodila Nada Zupančič, družinska terapevtka.
Ima dolgoletne izkušnje dela z mladimi, tako študenti, kot srednješolci in osnovnošolci. Zadnje čase predava tudi staršem najstnikov in učiteljem, tako da spoznava, kako mlade doživljajo njihovi starši in kako se soočajo z njihovimi težavami. Opaža, kako podhranjeni smo na čustvenem področju, kako še pogosto skrivamo težave (sploh na področju duševnega znanja) in kako jih pogosto mlad človek rešuje sam.

Delavnica poteka v okviru Mreže KROJ in je za udeležence brezplačna.

Prijava TUKAJ.