Mladi zmaji razpisujemo delovno mesto Višji svetovalec področja II – Vodja delovnega področja ČMC, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Ljubezen do mladih in skrb za prihodnost mladih generacij je povezovalna nit kolektiva Mladih zmajev in gonilo za oblikovanje programov. Mladi so pomembni soustvarjalci lepše prihodnosti in Mladi zmaji posvečamo svoje delovanje vključevanju mladih v ustvarjanje utripa mesta. Svoje zavezništvo do mladih najraje izpolnjujemo v neposrednem stiku. V mladinskih centrih in na terenih preko različnih aktivnosti iščemo odgovore na izzive odraščanja, iskanja lastne identitete ter potencialov. Preko mladinskih pobud podpiramo uresničitev njihovih idej. Nudimo jim priložnosti za prostovoljno delo in opravljanje prakse. Mladim smo mentorji, učitelji in motivatorji in obratno, mladi so naši učitelji in motivatorji. To terja znanje, energijo in predanost.

V podporo izvajanju našega poslanstva iščemo strokovno, organizirano, ambiciozno, samoiniciativno in dinamično osebo za strokovno vodenje in razvoj notranje organizacijske enote ČMC, ki v začetku leta 2024 šteje 13 zaposlenih. Ti svoje delo opravljajo v petih četrtnih mladinskih centrih, ulični enoti, mobilnem mladinskem centru, skupnostnem mladinskem centru ter digitalnem mladinskem centru. Želimo si osebo, ki je vešča priprave in izvajanja strategij in bo znala organizirati delo tako, da bo podpiralo razvoj novih programov in strokovni razvoj sodelavcev v mladinskih centrih. Osebo, ki ji priprava poročil, analiz in statistik za poročanje vodstvu ne predstavlja težave. Želimo si vodjo, ki bo prevzela odgovornost za razvoj programa mladinskih centrov s predanostjo in nadgradila že vzpostavljen program v smeri novih povezovanj.

Ponujamo dinamično delo. Veliko nam pomenijo odnosi, zaupanje, spoštovanje, pripadnost in medsebojna podpora. Od novega sodelavca pričakujemo pripravljenost za timsko delo, pozitivno naravnanost, samoiniciativnost, ambicioznost, inovativnost, zanesljivost, fleksibilnost in ustvarjalno reševanje problemov. Za nas je odnos izhodišče kakovostnega dela in navdihujočih sodelovanj. Naše vodilo je, da smo vedno na voljo mladim v mestu.

Skupaj naredimo več in bolje.

Zahtevani pogoji:

 • izobrazba VII/2, družboslovje neopredeljeno, socialno delo, socialna pedagogika,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju dela z mladimi,
 • znanje angleškega jezika na višji stopnji (vsaj B2),
 • poznavanje tehnik in metod vodenja skupine,
 • poznavanje področja mladinskega dela.

Poudarki dela:

 • priprava in izvajanje strategije vodenja notranje organizacijske enote v sodelovanju z vodstvom in s specialisti za mladinsko delo v notranji organizacijski enoti,
 • spodbujanje razvoja novih programov in izvajanje strokovne podpore specialistom za mladinsko delo,
 • organizacija dela in skrb za tekoč delovni proces strokovnega področja v skladu z notranjimi akti javnega zavoda,
 • skrb za strokovno podporo in visoko strokovnost delovanja specialistov za mladinsko delo,
 • priprava poročil, analiz in statistik o delu notranje organizacijske enote,
 • koordinacija in priprava javnih razpisov za izvedbo programov in mladinskih projektov,
 • priprava in skrb zadokumentacijo za delovanje in beleženje dela mladinskega centra,
 • koordinacija aktivnosti z akterji, ki delujejo v lokalnem okolju na podlagi poznavanja lokalnega okolja,
 • skrb za informiranje in javno podobo o delovanju mladinskih centrov.

Pri kandidatih je zaželjeno:

 • organizacijske in voditeljske sposobnosti,
 • sposobnost strateškega načrtovanja,
 • samoiniciativnost in zmožnost tako samostojnega kot timskega dela,
 • izkušnje z mladinskim delom,
 • samostojna uporaba orodij MS Office, s poudarkom na uporabi programov Excel, Word, PowerPoint.

Kaj ponujamo:

 • redno delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
 • možnost stalnega strokovnega in osebnega razvoja ter napredovanj,
 • sodelovanje v dinamičnem, visoko motiviranem timu,
 • varno in urejeno delovno okolje,
 • plačilo določeno v razponu 38.-48. plačnega razreda po plačni lestvici ZUJF.

Če vas je naš nagovor za resno in dolgoročno delo nagovoril in želite soustvarjati z nami s svojim znanjem in energijo ter izpolnjujete vse pogoje razpisa, nam na e-naslov: razpis@mladizmaji.si, do vključno 6. 3. 2024, pošljite svojo vlogo z dokazili in motivacijsko pismo z naslovom e-pošte: Prijava: Višji svetovalec področja II.