Zavod Nefiks, Mladinski center Vič in Stičišče Središče so tokrat združili moči in ustvarili novo publikacijo o participativnem proračunu ter njegovi uvedbi v mladinski center.

Pojem participativni proračun vam je najbrž že znan, navadno pa ga povezujemo z občinami. Predstavlja sistem razporejanja dela proračunskega denarja, tako da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalci_ke občine.

Nives Felić, mladinska delavka in ena izmed avtoric priročnika, je kot prva koordinatorka Mladinskega centra Vič razmišljala predvsem, kako povečati vključenost mladih in kaj jim ponuditi. Tako se je rodila ideja, da bi participativni proračun uvedli tudi v mladinski center kot aktivnost, kjer bi mladi podali predloge ter odločali o tem, kako porabiti določen znesek in s tem izboljšali tako delovanje mladinskega centra kot tudi kakovost preživljanja prostega časa v njem.

Zavod Nefiks je imel že kar nekaj izkušenj z izpeljavo participativnega proračuna na občinski ravni, zato je bilo potrebno potek le prilagoditi drugemu okolju. Kljub težavam s Covid-19 epidemijo se je participativni proračun izvedel, rezultati pa so presegli vsa pričakovanja, saj je mladim takšna oblika aktivne vključenosti veliko pomenila. Postopek se je ohranil in bo v Mladinskem centru Vič zagotovo ponovljen.

Priročnik je bil ustvarjen predvsem zaradi naše želje, da bi podobne zgodbe zaživele tudi pri vas, zato prav lepo vabljeni k branju. Naj vam služi kot pomoč pri vpeljavi postopka participativnega proračuna tudi v vaš mladinski center.

Dostopen je na naslednji spletni strani: 
https://issuu.com/nefiks_zaposlitvene_resitve/docs/participativni_proracun_v_mladinskih_centrih