Mladi Zmaji razpisujemo delovno mesto – Višji svetovalec področja III – M/Ž – Vodja glavne pisarne, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Fotografija mize z napisom v centru: "Mladi Zmaji v Svoje Vrste Vabimo" z več pisarniškimi predmeti

Ljubezen do mladih in skrb za prihodnost mladih generacij je povezovalna nit kolektiva Mladih zmajev in gonilo za oblikovanje programov. Mladi so pomembni soustvarjalci lepše prihodnosti in Mladi zmaji posvečamo svoje delovanje vključevanju mladih v ustvarjanje utripa mesta. V naših programih iščemo odgovore na izzive odraščanja, iskanja lastne identitete ter potencialov. Preko mladinskih pobud podpiramo uresničitev njihovih idej, nudimo priložnosti za prostovoljno delo in opravljanje prakse. Mladim smo mentorji, učitelji in motivatorji in obratno, mladi so naši učitelji in motivatorji. To terja znanje, energijo in predanost.

Za izpolnjevanje svojega poslanstva iščemo strokovno, organizirano, samoiniciativno, dinamično in zanesljivo osebo, ki bo z odličnim vodenjem in razvijanjem oddelka glavne pisarne, podpirala programe Mladih zmajev.

Ponujamo dinamično delo. Želimo si osebo, ki bo prevzela vodenje in organizacijo glavne pisarne s predanostjo v smeri razvoja podpore programom Zavoda. Veliko nam pomenijo odnosi, zaupanje, spoštovanje, pripadnost in medsebojna podpora. Od novega sodelavca pričakujemo pripravljenost za timsko delo, usmerjenost v rešitve, samostojnost, organiziranost, večopravilnost in zanesljivost. Za nas so dobri odnosi izhodišče kakovostnega dela in navdihujočih sodelovanj. Naše vodilo je, da smo vedno na voljo mladim v mestu.

Skupaj naredimo več in bolje.

 

Zahtevani pogoji:

 • izobrazba VII/2, družboslovne, pravne, ekonomske, organizacijske, poslovne smeri,
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju organizacije in administracije,
 • znanje angleškega jezika na višji stopnji (B2),
 • napredna uporaba orodij MS Office, s poudarkom na poznavanju programov Excel in Word,
 • poznavanje predpisov s področja upravnega poslovanja, delovanja javnih zavodov,
 • vozniški izpit kategorije B.

 

Področje dela:

 • vodenje in organizacija glavne pisarne,
 • priprava dokumentov za pravne, kadrovske, finančno računovodske in poslovne zadeve javnega zavoda in sodelovanje z
 • zunanjimi službami teh področij,
 • skrb za material in sredstva potrebnih za delovanje vseh enot zavoda,
 • vodenje kadrovske evidence in drugih centralnih evidenc zavoda,
 • spremljanje plačilnega prometa zavoda,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
 • podpora pri pripravi in izvajanju javnih razpisov, povabil in drugih projektov zavoda,
 • administrativna podpora pri izvedbi javnih naročil,
 • zbiranje, priprava in hramba dokumentacije, vezane na delovanje sveta javnega zavoda,
 • vodenje področja najema stvarnega premoženja javnega zavoda.

 

Pri kandidatih je zaželeno:

 • izkušnje z vodenjem in pripravo administrativne, finančne, kadrovske in druge dokumentacije v pravnih osebah javnega prava,
 • izkušnje z vodenjem in organizacijo glavne pisarne in organizacijsko administrativno delo v pravnih osebah javnega prava,
 • izkušnje s projektnim vodenjem,
 • izkušnje s pripravo razpisne dokumentacije in prijav na razpise,
 • pogum pri uporabi digitalnih orodij,
 • opravljen izpit iz ZUP-a,
 • poznavanje računovodskega programa Vasco,
 • poznavanje akterjev na področju mladinskega sektorja in organizacij v MOL.µ

 

Kaj ponujamo:

 • redno delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
 • dinamično organizacijsko administrativno delo v glavni pisarni,
 • dolgoročno sodelovanje,
 • možnost napredovanj, stalnega strokovnega in osebnega razvoja,
 • varno in urejeno delovno okolje,
 • stimulativno plačilo določeno v razponu 36.-46. plačnega razreda po plačni lestvici ZUJF.

 

Če vas je naš nagovor za resno in dolgoročno delo nagovoril in želite soustvarjati z nami s svojim znanjem in energijo ter izpolnjujete vse navedene pogoje razpisa, nam na e-naslov: razpis@mladizmaji.si, do vključno 13. 11. 2023, pošljite svojo vlogo z dokazili in motivacijsko pismo z naslovom e-pošte: Prijava: Višji svetovalec področja III.

Vir: Mladi zmaji