Leto 2020 je bilo pa res posebno!

Kljub vsem omejitvam in  prepovedim smo v Mladinskem centru Vič uspešno zaključili leto. Mlade smo povprašali o svojem počutju in zadovoljstvu z mladinskim centrom Vič in mladinskimi delavci in prejeli smo sledeče odgovore: