Včasih ne porabimo vseh zdravil, ki smo jih dobili v lekarni ali pa jim je potekel rok uporabe. Kaj storiti z zdravili, ki jim preteče rok uporabe? Ni odgovorno, da z zdravstvenimi odpadki ravnamo tako, da jih zavržemo v smeti ali pa jih odplaknemo v odtoke. Večina odpadnih zdravil sodi med nevarne odpadke, zato je pomembno, da jih ne zavržemo med običajne odpadke, niti jih ne smemo splakniti skozi straniščno školjko. Nepravilno odvržena zdravila namreč onesnažujejo okolje. Sledi zdravil so našli v površinskih vodah (jezerih in rekah), v podtalnici, v zemlji in celo v pitni vodi. Odpadna zdravila je treba doma zbirati ločeno od drugih odpadkov, zaprta v originalni stični ovojnini (embalaži), na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu. Odpadna zdravila so tablete, kapsule, sirupi, kapljice, svečke in mazila.

Vabljeni torej, da doma pregledate ali vam ostajajo kakšna še uporabna zdravila, ki jih ne boste zaužili, oziroma ali je vašim zdravilom pretekel rok uporabe.

Neuporabljena zdravila in zdravila s pretečenim rokom uporabe bomo v MC Vič zbirali vse do 5. aprila 2024.

Naj ostane zdrava tudi narava!