Mladinski center Vič objavlja razpis za sodelovanje v svetu mladih Mladinskega centra Vič

Mladinski center Vič je organizirano funkcionalno središče za mlade, kjer se izvaja mladinsko delo, ki je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.

Znotraj MC Vič bomo vzpostavili tudi svet mladih, ki bo mladim omogočil sodelovanje pri sprejemanju pomembnejših odločitev v delovanju mladinskega centra. Vanj bo vključen predstavnik zaposlenih v MC Vič, osnovnošolcev, srednješolcev, študentov in mladih zaposlenih. S svojim delovanjem bo svet MC Vič mladim omogočal okolje za aktivno participacijo ter pravico do podajanja mnenja v vseh zadevah, ki zadevajo mlade.

Mladi lahko svojo vlogo oddate preko elektronske prijavnice na mc-vic.si ali preko izpolnjenega obrazca po navadni pošti na naslov Zavod Nefiks, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana do petka, 6. marca.

Prijavite se lahko vsi mladi, ki ustrezate ciljni skupini in ste stari med 13. in 29. let. Sodelovanje v mladinskem svetu je prostovoljno in traja eno leto.  

Prispele prijave bomo pregledali in ustrezne uvrstili na volitve, ki bodo potekale med 16. in 20. marcem. 

Več informacij v povezavi z razpisom dobite pri vodji Mladinskega centra Boštjanu Horvatu, koordinatorju Mladinskega centra Vič, Petru Knificu, na telefonski številki 040 698 915 ali na elektronskem naslovu mc.vic@nefiks.si.