Konec februarja je bil objavljen razpis za kandidiranje v Svet (mladih) MC Vič. Konec marca svet vzpostavljen, kajti izvoljeni so bili predstavniki osnovnošolcev, srednješolcev, študentov in mladih zaposlenih; poleg tega pa Svet MC Vič sodi še predstavnik ustanovitelja.

 

Namen sveta MC Vič je aktivno sooblikovanje dejavnosti, ki potekajo v MC Vič s strani mladih, kajti z večjo vključenostjo mladih dobimo vsebine, ki jih mladi želijo in potrebujejo. Poleg tega je dodana vrednost tudi v tem, da prav mladi skrbijo, da stvari tečejo kot mora in pomagajo skrbeti za nemoteno delovanje, pri čemer pridobivajo izkušnje in kompetence, ki bodo koristile pri kasnejšem vstopu na trg dela.

Zakaj smo se odločili za Svet MC Vič? Mladi se zavedajo svojih razmer in situacije v kateri so zato je pomembno, da jim omogočimo da izrazijo svoje mnenje in pomagajo soustvarjati aktivnosti, ki potekajo v MC Vič. Mladinski center je na prvem mestu prostor za udejstvovanje in kvalitetno preživljanje časa mladih, varno nabiranje kompetenc in izkušenj ter priložnosti za gradnjo socialne mreže. In kje se lahko naučimo več kot tam kjer smo mi nosilci aktivnosti, organizatorji, izvajalci. Zatorej je neizogibno, da mora mladinski center, ki živi z mladimi in za mlade, omogočati, da se preizkusijo različni talenti, izbrusijo različne ideje in izpeljejo projekti, ki jih želijo mladi – seveda s podporo in pod mentorstvom mladinskih delavcev.  

Svet MC Vič deluje, ker imajo mladi interes in ideje, kaj bi spremenili, kaj želijo in kaj potrebujejo, na nas pa je, da jim prisluhnemo. Prav zaradi tega ima tudi svet mladih pomen in moč, da prinese skozi participacijo še večjo pozitivno spremembo mladim, ki se aktivno vključujejo v aktivnosti MC Vič.