Vabimo vas na izobraževanje Planinstvo za invalide/OPP, ki s svojo vsebino pokriva mnoga področja s katerimi se v vzgoji in izobraževanju srečujete na vsakem koraku in dobro osvetli izzive s katerimi se spopadate pri svojem delu.
Izobraževanje sledi načelu omogočanja priložnosti za vse in uči, kako postati vse vključujoča družba za otroke z različnimi potrebami. Naši predavatelji so praktiki, z lastnimi izkušnjami, ki teoretična znanja podprejo s primeri dobre prakse, ki vam bodo olajšala vaše delo.
Na izobraževanju se boste srečali s temami:

  • ADHD,
  • diabetes,
  • motnje v duševnem razvoju,
  • epilepsija,
  • gluhi/naglušni,
  • avtistične motnje,
  • slepi/slabovidni,
  • gibalno ovirani…

Izobraževanje se prične v petek, 27. maja ob 9. uri in traja do nedelje, 29. maja 2022 do kosila na Planinskem domu na Kalu nad Hrastnikom.

Izobraževanje je osredotočeno, kako vključevati učence k različnim aktivnostim glede na njihove posebnosti še zlasti k udejstvovanju pri športu z namenom, da bodo dosegli največ kar zmorejo. Predstavi se tudi športna dejavnost Planinske zveze Slovenije inPlaninci, ki poda vpogled kako se lotiti obiskovanja narave, hribov z različnimi skupinami otrok s posebnimi potrebami, ki je dober primer inkluzije.
Sestavni del izobraževanja je tudi inkluzijski pohod (izvedba v nedeljo), kjer boste v živo doživeli energijo, od blizu videli elemente in organizacijske prilagoditve izvedbe inkluzijskega pohoda ter predvsem imeli možnost prenosa pridobljenega teoretičnega znanja v prakso z lastno izkušnjo, saj sami dobro veste, da se mnogo več naučimo preko aktivnega udejstvovanja kot s poslušanji predavanj in pripovedi. Na izobraževanju vam bomo ponudili možnost pokukati k spoznavanju invalidov in oseb s posebnimi potrebami, razbili kakšen mit ter ozavestili, da so naše omejitve samo v glavah.

Kotizacija za udeležence je, tudi iz VIZ 50 EUR. Vključuje strokovno gradivo, predavanja, prenočišče in prehrano.

Izobraževanje je vpisano v sistem KATIS – katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in je ovrednoteno z dvema točkama.  Katalog je dostopen na povezavi katalog oz. tukaj.
Program je verificiran in točkovan program stalnega strokovnega usposabljanja tudi s strani Socialne zbornice Slovenije za strokovne delavce in strokovne sodelavce na področju socialnega varstva in je ovrednoten z eno točko.

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu inplaninec@pzs.si.

Več na: https://www.pzs.si/novice.php?pid=15648

Objava na FB: https://www.facebook.com/events/717792086058371