Vabljeni na 6 tedensko skupinsko izkušnjo življenja na kmetiji. Učenja vzpostavljanja socialne in permakulturne kmetije, kot tudi učenja življenja v skupnosti.

Predvsem pa bodite pripravljenji, da lahko ta izkušnja spremeni vaše življenje!

KJE: Slovenija, Domačija Mokovec

KDAJ IN KAJ: 19.5. – 25.6.2023 (18.5. dan prihoda, 26.6. dan odhoda). Skupinski ESC delovni tabor z 12 udeleženci (tudi Slovenci) za 6 tednov.

GLAVNE TEME:

Vzpostavljanje socialne kmetije, Vsakodnevno življenje na kmetiji, Permakulturno kmetovanje, Naravna gradnja, Skupnostno življenje in socialna permakultura, Pomoč v lokalni skupnosti, Trajnost, Duševno zdravje in dobro počutje v povezavi z naravo in izkustveno pedagogika, Mreža trajnostnih iniciativ v Sloveniji in Evropi.

ZA KOGA: mladi (starost do 31 let).

VEČ INFORMACIJ: https://tinyurl.com/ESCfarmSlovenia

PRIJAVNICA: https://forms.gle/1wWTY2DvqyHL3qhi7

Glede izbora javimo do konca februarja.

 

IN ENGLISH: 

You are invited to a 6-week group experience of life and working on a farm. Learning to establish a social and permacultural farm, as well as learning to live in a temporal community.

Above all, be prepared that this experience can change your life!

WHERE: Slovenia, farm Mokovec

WHEN: A group ESC project with 10-12 participants (also Slovenian) for 6 weeks. 19.5. – 25.6.2023 (18.5. arrival day, 26.6. departure day)

MAIN TOPICS:

Building up an social farm, Every day life in a farm, Permaculture farming, Natural building, Helping in the local community, Sustainability, Social permaculture – community living towards a sustainable lifestyle, Mental health and well-being in connection with nature and adventure pedagogy, Network of sustainable initiatives in Slovenia and Europe

FOR WHO: young people (age till 31 years).

MORE INFO:  https://tinyurl.com/ESCfarmSlovenia

APPLICATION FORM: https://forms.gle/CkmSCy5WaQdPcPJD6

We will inform you till the end of February about the selection.