Veš, da v mesecu novembru osvečamo o zasvojenosti ? V tej akciji se pridružujemo NIJZ, ki zapiše, da poleg ozaveščanja želi v tem mesecu še bolj podporno delovati na spodbujanju dialoga in reševanja problemov ter poudariti pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja zmanjševanja zasvojenosti. 

Kot organizacija, ki se ukvarja z mladinskim delom in deluje v neposrednem stiku z mladimi se zavedamo specifik tega obdobja. Ravno populacija mladostnikov je bolj nagnjena k preizkušanju rizičnih dejavnosti, ki lahko vodijo tudi v zasvojenosti. Zato smo se tudi to leto ponovno združili z Zavodom Pelikan – Karitas, s katerimi smo že v lanskem letu pripravili dogodek za mlade, kjer smo na splošno naslavljali temo zasvojenosti med mladimi. Tokrat smo v drobnogled vzeli eno od oblik zasvojenosti, ki je med slovensko mladino precej popularna. Spregovorili smo o uporabi marihuane med mladimi. Na veliko rabo marihuane med mladimi, kažejo tudi rezultati  mednarodne raziskave HBSC 2018, ki prinašajo vpogled v stanje na področju zdravja in z zdravjem povezanimi vedenji, med slovenskimi 11- ,13- , 15- in 17- letniki. Raziskava je pokazala, da je konopjlo poskusilo velik odstotek vključenih mladostnikov, med temi petina (20, 6 %) 15- letnikov in manj kot polovica 17- letnikov. O njeni popularnosti avtorji spregovorijo tudi zato, ker je ravno marihuana mladim kljub temu, da je ne legalna, široko dostopna in cenovno dokaj ugodna.

Medse smo povabili strokovnjaka s področja, dr. Uroša Perka, ki je v sklopu programa Skupnost MOST koordiniral reintegracijo odvisnikov v program Skupnost Srečanje. Na dogodke, ki smo jih pripravili je prinesel svoje strokovno znanje, ki ga je podkrepil z izkušnjami z uporabniki marihuane, s katerimi se srečuje pri zdravljenju v komunah. 

g. Perko je za nas pripravil predavanje, kjer je osvetlil zanimive teme ter povedal, da se njegov položaj, ki izhaja iz praktičnih izkušenj in strokovnega znanja ne sklada z današnjim prevladujočim pozitivnim odnosom do marihuane v družbi. Pri svojem delu se opira tudi na knjigo Alexa Beninsona – Tell your children about marihuana, mental illness and violence. g. Perko opozarja, da popise Beninsona tudi sam opazi v praksi. 

Opozoril je na to, kako je družbena toleranca do THC-ja zelo visoka, kar pomeni, da smo pogosto nekritični do uporabe snovi z vsebnostjo THC-ja in tako tudi nehote lahko spodbujamo njihovo nekritično uporabo. Prav tako je poudaril, da je posameznikova toleranca do pripravkov z vsebnostjo THC-ja hitro visoka, zaradi česa se uporaba povečuje, s tem pa poglablja odvisnost. Oboje pa je med seboj povezano. Če smo povezavo z nasiljem vzpostavili z alkoholom, se to ogiba od naše predstave osebe, ki uživa marihuano. 

Posebej alarmantno je tudi, da je uporaba marihuane spodbudna za razvoj duševnih motenj, za katere imajo posamezniki že preddispozicije. Perko pravi celo, da so ti kar 2 – 6krat bolj izpostavljeni tveganjem. Med temi pa je mnogo ljudi, pri katerih do tega zdrsa v razvoj duševne motnje drugače ne bi prišlo, pa jih izpostavljenost drogam pri tem spodbudi. Povezava, opozarja govorec, je veliko močnejša, kot jo predstavljamo v javnosti. 

Kdo so mladi, ki iščejo pomoč? Velikokrat so to osebe, ki ne prihajajo zaradi osamljene zasvojenosti z marihuano pač pa tisti_e, pri katerih se ta zasvojenost prepoznava kot del drugih težav. Te so poglavite, zasvojenost z marihuano pa je pridružena in mnogokrat ohranja posameznika na stanju brez izhoda. 

Gostu se zahvaljujemo, da si je vzel čas in z nami spregovoril o svoji praksi. Na dogodek smo najprej povabili zainteresirane mlade, ki so lahko izvedeli več o tematiki, nato pa tudi mladinske delavce, ki z mladimi delujejo v praksi. Spregovorili smo tudi več o možnostih preventivnega delovanja in reagiranja v kriznih situacijah ter razvili debato. 

Tudi v prihodnje bomo pripravili več podobnih sodelovanj, v katerih bomo obravnavali tematike socialega vidika mladinskega dela na področju prevencije razvoja zasvojenosti in vstopa v druga rizična vedenja.