Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in vsem, ki delajo z mladimi. Preko različnih kanalov in na različnih ravneh (od osebne komunikacije, spletnih orodij, preko regionalnih info točk do publikacij in tiskanih materialov), ponuja ažurne informacije o evropskih priložnostih za mlade na področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih (o prostovoljstvu, izmenjavah, študiju in pripravništvih v tujini, o načinih pridobivanja evropskega sofinanciranja in kontaktov, o aktualnih mednarodnih natečajih za mlade … )

Eurodeskove storitve vključujejo:

  • brezplačno odgovarjanje na vprašanja o evropskih priložnostih za mlade, 
  • hiter dostop do evropskih informacij na spletu, 
  • upravljanje Evropskega mladinskega portala
  • usposabljanja za mladinske informatorje, 
  • razširjanje evropskih informacij.

Eurodesk deluje kot mreža, ki jo danes sestavlja že 34 nacionalnih Eurodesk partnerjev, podporna koordinacijska pisarna v Bruslju ter več kot 1800 regionalnih in lokalnih partnerskih mladinskih organizacij po vsej Evropi. Vse enote so med seboj povezane s pomočjo internega komunikacijskega omrežja, ki mreži Eurodesk omogoča hitro in zanesljivo komuniciranje in deljenje informacij, po katerih sprašujejo mladi.

V Sloveniji Eurodesk deluje od leta 2001. Trenutno je v mrežo Eurodesk regionalnih partnerjev vključenih osem organizacij iz sedmih slovenskih statističnih regij. V osrednjeslovenski regiji smo eden izmed partnerjev tudi mi – Info ŠKUC, koordinatorji mreže L’MIT.

Če potrebuješ kakršne koli informacije o evropskih priložnostih, nas lahko kontaktiraš preko elektronske pošte ali obiščeš na naslovu Stari trg 21, Ljubljana, vsak delovnik od 12.00 do 18.00.

Več informacij o Eurodesku najdeš na spletni strani Zavoda MOVIT.

Vir: https://www.lmit.org/eurodesk-2