Na Zavodu Nefiks spodbujamo proces vseživljenjskega kariernega razvoja mladih. Pod to spadajo vse naše dejavnosti, skozi katere mladi z metodologijo mladinskega dela odkrivajo svoje talente, vrednote in potrebe ter z aktivno udeležbo pridobivajo izkušnje, ki jih beležijo v Indeks Nefiks. Tako razvijajo zaposlitveno pismenost (zmožnost realne samoocene kompetenc, naravnanost k razvoju in sposobnost obstoja na trgu dela).

Pod pojmom kariera na Zavodu Nefiks razumemo vse tiste aktivnosti, ki jih posameznik izvaja z namenom služenja denarja – ne glede na vrsto, stopnjo in druge specifike zaposlitve. Kariera v naših očeh torej ne predstavlja zgolj zaposlovanja na t.i. “visokorangiranih” delovnih mestih.

V nekaterih projektih znotraj Zavoda Nefiks, kot so naprimer Karierni klubi, pa mladi s svojo dejavnostjo, predvsem pa z zavestno usmerjenostjo v načrtovanje kariere, razvijejo tudi t.i. “Karierno pismenost”.

“Karierna pismenost” je sposobnost načrtovanja in vodenja vseživljenjske kariere, kar vključuje osebnostni razvoj, poklicno odločanje, sposobnost učenja in prilagajanja na izzive karier prihodnosti ter razvoj ustrezne socialne mreže, ki posamezniku odpira vrata.

V pomoč vsem mladim, ki stopajo na pot načrtovanja kariere, ali pa se znajdejo pred poklicnim odločanjem, smo pripravili 10 korakov do karierne pismenosti.

Koraki niso nujno vezani drug na drugega, posameznik pa jim lahko sledi po poljubnem vrstnem redu.

Pomembno je, da je posameznik sposoben voditi svojo kariero in ne dopustiti, da zgolj kariera vodi njega.

Več si lahko preberete na povezavi.