Ko govorimo o neformalnem izobraževanju imamo v mislih predvsem razne tečaje, seminarje, usposabljanja, pa tudi članstvo v mladinskih skupinah, prostovoljno delo, študentsko delo ali delovno prakso. Tovrstne aktivnosti omogočajo pridobivanje znanj o stvareh, ki so največkrat stvar posameznikovih interesov. Poleg očitnega, pa se preko neformalnega izobraževanja naučimo predvsem socialnih spretnosti. S tem imamo v mislih medosebne odnose, timsko delo, samozaupanje, disciplina, voditeljske sposobnosti, načrtovanje, projektno delo, organizacija, praktično reševanje problemov. Navsezadnje preko neformalnega izobraževanja pridobimo tudi delavne navade, saj le-ta pomeni dodatno obveznost, katero si popestrimo urnik.

Neformalno pridobivanje znanja in spretnosti je bistvenega pomena tako za osebnostno, pa tudi poklicno rast in razvoj. Poglabljanje, obnavljanje in razširjanje znanja v zadnjem času pridobiva vedno večjo vrednost, za iskalce zaposlitve pa lahko ravno neformalna znanja predstavljajo konkurenčno prednost pred ostalimi kandidati. Zaradi te neprecenljive vrednosti je pomembno, da svoje že pridobljeno neformalno znanje, spretnosti in kompetence tudi beležite.

Ravno slednje je vizija različnih organizacij, ki so združile svoje moči na področju izkušenj z beleženjem, prepoznavanjem in potrjevanjem kompetenc. Organizacije TiPovej, Mepi, Zveza Tabornikov Slovenije in Študentska organizacija Slovenije so na posvetu o beleženju neformalnega znanja v okviru projekta Nefiks karierne rešitve skupaj razmišljale o možnosti poenotenja sistema beleženja. Tako je nastal je portal www.belezi.si. Portal belezi.si na enem mestu združuje vse sisteme za beleženje učinkov mladinskega dela, ki so ga prej ločeno uporabljale posamezne organizacije.

Glavni namen spletne strani belezi.si je promocija priznavanja, prepoznavanja in beleženja znanj, veščin in kompetenc med mladimi, njihovimi starši, delodajalci in v širši javnosti. Spletna stran je sicer trenutno še v nastajanju, zelo kmalu pa bo le-ta postala portal, na katerem bodo predstavljena različna orodja za beleženje in prepoznavanje neformalnih znanj, veščin in kompetenc. Si firbčen/na katera ta orodja so? O tem se pozanimaj v naslednjem članku😉.

Viri: